Opłaty za studia

Stawki obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

W roku akademickim 2024/2025 obowiązują konkretne stawki opłat związanych z edukacją. Oprócz opłaty rekrutacyjnej, istnieją również opłaty za studia oraz inne dodatkowe opłaty. Te opłaty mogą różnić się w zależności od programu studiów i innych czynników. Warto dokładnie zapoznać się z informacjami na temat wysokości tych opłat przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu nauki na uczelni.

Klawiatura komputeramz czerwonym przyciskiem BANK