Symbol Trzy probównki

Kierunek: Biotechnologia Medyczna – studia II stopnia stacjonarne

WZPB / STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

 

Terminy ogłoszenia list rankingowych wraz z terminem składania dokumentów zostaną podane po ustaleniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną harmonogramu rekrutacji na rok akademicki 2024/2025


O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne, kolejne listy rankingowe) będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

 

Przyjęcia kandydatów odbywają się na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku:
biotechnologia, biotechnologia medyczna lub biologia w specjalności biotechnologia
oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.