Limity i progi przyjęć w SUM

LEKARSKI – stacjonarne

Limit zostanie podany po ogłoszeniu Rozporządzenia MZ

LEKARSKI – niestacjonarne

Limit zostanie podany po ogłoszeniu Rozporządzenia MZ

LEKARSKI-Filia Bielsko-Biała – stacjonarne

Limit zostanie podany po ogłoszeniu Rozporządzenia MZ

LEKARSKI-Filia Bielsko-Biała – niestacjonarne

Limit zostanie podany po ogłoszeniu Rozporządzenia MZ

LEKARSKO–DENTYSTYCZNY – stacjonarne

Limit zostanie podany po ogłoszeniu Rozporządzenia MZ

LEKARSKO–DENTYSTYCZNY- niestacjonarne

Limit zostanie podany po ogłoszeniu Rozporządzenia MZ

ANALITYKA MEDYCZNA – stacjonarne

96 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY I STOPNIA – stacjonarne 24
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY I STOPNIA – niestacjonarne 24
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA  I STOPNIA – stacjonarne 48
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II STOPNIA – stacjonarne 48
COACHING MEDYCZNY II STOPNIA – stacjonarne 24
CHEMIA KOSMETYCZNA I STOPNIA – stacjonarne 24
DIETETYKA I STOPNIA – stacjonarne 168
DIETETYKA I STOPNIA – niestacjonarne 24
DIETETYKA II STOPNIA – stacjonarne 72
DIETETYKA II STOPNIA – niestacjonarne 24
ELEKTRORADIOLOGIA I STOPNIA – stacjonarne 72
ELEKTRORADIOLOGIA II STOPNIA – stacjonarne 48
FARMACJA – stacjonarne

168 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

FARMACJA – niestacjonarne 24
FIZJOTERAPIA – stacjonarne

168 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

FIZJOTERAPIA – niestacjonarne

72

KOORDYNATOR MEDYCZNY I STOPNIA – stacjonarne 48
KOORDYNATOR MEDYCZNY I STOPNIA – niestacjonarne 24
KOSMETOLOGIA I STOPNIA – stacjonarne 72
KOSMETOLOGIA I STOPNIA – niestacjonarne 24
KOSMETOLOGIA II STOPNIA – stacjonarne 48
KOSMETOLOGIA II STOPNIA – niestacjonarne 24
NEUROBIOLOGIA II STOPNIA – stacjonarne 24
PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA- stacjonarne

312 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA- stacjonarne

146 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA – niestacjonarne 24
POŁOŻNICTWO I STOPNIA – stacjonarne

192 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

POŁOŻNICTWO II STOPNIA – stacjonarne

96 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

POŁOŻNICTWO II STOPNIA – niestacjonarne  72
RATOWNICTWO MEDYCZNE I STOPNIA – stacjonarne

72 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

TRENER ZDROWIA II STOPNIA – stacjonarne  24
TRENER ZDROWIA II STOPNIA – niestacjonarne 24
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM I STOPNIA – stacjonarne  24
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM II STOPNIA – stacjonarne  48
ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA – stacjonarne  48
ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA – niestacjonarne 24
ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA – stacjonarne  24
ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA – niestacjonarne  24
LEKARSKI – stacjonarne 738 (w tym 10 miejsc dla cudzoziemców) 152 w tym biologia 80
LEKARSKI – niestacjonarne 126 111 w tym biologia 58
LEKARSKI-Filia Bielsko-Biała – stacjonarne 54 (w tym 3 miejsca dla
cudzoziemców)
148 w tym biologia 78
LEKARSKI-Filia Bielsko-Biała – niestacjonarne 24 97 w tym biologia 52
LEKARSKO–DENTYSTYCZNY – stacjonarne 125 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 156 w tym biologia 93
LEKARSKO–DENTYSTYCZNY- niestacjonarne 26 136 w tym biologia 63
NEUROBIOLOGIA II STOPNIA – stacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
RATOWNICTWO MEDYCZNE I STOPNIA – stacjonarne 72 27
ANALITYKA MEDYCZNA – stacjonarne 96 (w tym 12 miejsc dla cudzoziemców) 30
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA  I STOPNIA – stacjonarne 48 94,5
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II STOPNIA – stacjonarne 48 3,48*
FARMACJA – stacjonarne 168 (w tym 12 miejsc dla cudzoziemców) 73
FARMACJA – niestacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
KOSMETOLOGIA I STOPNIA – stacjonarne 72 (w tym 12 miejsc dla cudzoziemców) 41
KOSMETOLOGIA I STOPNIA – niestacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
KOSMETOLOGIA II STOPNIA – stacjonarne 48 3,69
KOSMETOLOGIA II STOPNIA – niestacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
FIZJOTERAPIA – stacjonarne 168 (w tym 5 miejsc dla
cudzoziemców)
84
FIZJOTERAPIA – niestacjonarne 72 30
PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA- stacjonarne 312 (w tym 5 miejsc dla
cudzoziemców)
27
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA- stacjonarne 146 (w tym 5 miejsc dla
cudzoziemców)
3,07*
PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA – niestacjonarne 96 Kierunek nie został uruchomiony
POŁOŻNICTWO I STOPNIA – stacjonarne 192 (w tym 5 miejsc dla
cudzoziemców)
20
POŁOŻNICTWO II STOPNIA – stacjonarne 96 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 4,36*
POŁOŻNICTWO II STOPNIA – niestacjonarne 72 3,48*
ELEKTRORADIOLOGIA I STOPNIA – stacjonarne 48 82
ELEKTRORADIOLOGIA II STOPNIA – stacjonarne 48 4,2*
COACHING MEDYCZNY II STOPNIA – stacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
DIETETYKA I STOPNIA – stacjonarne 168 35
DIETETYKA I STOPNIA – niestacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
DIETETYKA II STOPNIA – stacjonarne 72 3,26*
DIETETYKA II STOPNIA – niestacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA – stacjonarne 48 137
ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA – niestacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA – stacjonarne 48 Kierunek nie został uruchomiony
ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA – niestacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM I STOPNIA – stacjonarne 48 Kierunek nie został uruchomiony
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM II STOPNIA – stacjonarne 48 3,9123*
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY I STOPNIA – stacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY I STOPNIA – niestacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
KOORDYNATOR MEDYCZNY I STOPNIA – stacjonarne 48 65
KOORDYNATOR MEDYCZNY I STOPNIA – niestacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
CHEMIA KOSMETYCZNA I STOPNIA – stacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
TRENER ZDROWIA II STOPNIA – stacjonarne 48 Kierunek nie został uruchomiony
TRENER ZDROWIA II STOPNIA – niestacjonarne 24 4*
LEKARSKI -stacjonarne 728 (w tym 5miejsc dla cudzoziemców)- 145 wtym biologia 77
LEKARSKI -niestacjonarne 126miejsc na studia prowadzone w języku polskim oraz 160miejsc na studia prowadzone w języku innym niż polski* 108 wtym biologia 63
LEKARSKO – DENTYSTYCZNY – stacjonarne 130 (w tym 5miejsc dla cudzoziemców)* 145 wtym biologia 73
LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne 26miejsc na studia prowadzone wjęzyku polskim oraz
36miejsc na studia prowadzone wjęzykuinnym niż polski *
115 wtym biologia 63
NEUROBIOLOGIA – II STOPNIA -stacjonarne 24 3,35
RATOWNICTWO MEDYCZNE -I STOPNIA -stacjonarne 72 31
ANALITYKA MEDYCZNA -stacjonarne 96(w tym 2miejsca dla cudzoziemców) 4
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA -I STOPNIA -stacjonarne 48 35
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA -II STOPNIA -stacjonarne 48 3,1
FARMACJA – stacjonarne 168(w tym 2miejsca dla cudzoziemców) 25
FARMACJA -niestacjonarne 24 57
KOSMETOLOGIA – I STOPNIA -stacjonarne 72(w tym 2miejsca dla cudzoziemców) 40
KOSMETOLOGIA – I STOPNIA -niestacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne 48 4,0
KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne 24 4,51
FIZJOTERAPIA -stacjonarne 192(w tym 5miejsc dla cudzoziemców) 69
FIZJOTERAPIA -niestacjonarne 96 28
PIELĘGNIARSTWO -I STOPNIA- stacjonarne 312(w tym 5miejsc dla cudzoziemców) 111
PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne 144(w tym 5miejsc dla cudzoziemców) 4,26
PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA -niestacjonarne 144 3,36
POŁOŻNICTWO – I STOPNIA -stacjonarne 192(w tym 5miejsc dla cudzoziemców) 60
POŁOŻNICTWO – II STOPNIA -stacjonarne 96(w tym 5miejsc dla cudzoziemców) 3,34
POŁOŻNICTWO – II STOPNIA -niestacjonarne 96 3,93
ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA -stacjonarne 48(w tym 2miejsca dla cudzoziemców) 92
ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA -stacjonarne 48(w tym 2miejsca dla cudzoziemców) 3,43
COACHING MEDYCZNY – II STOPNIA -stacjonarne 24(w tym 1miejsce dla cudzoziemców) 4,18
DIETETYKA – I STOPNIA -stacjonarne 168 40
DIETETYKA – I STOPNIA -niestacjonarne 36 50
DIETETYKA -II STOPNIA -stacjonarne 72 4,11
DIETETYKA -II STOPNIA -niestacjonarne 36 4,11
ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA -stacjonarne 36 110
ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA -niestacjonarne 24 118
ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA -stacjonarne 48 3,32
ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA -niestacjonarne 24 Kierunek nie został uruchomiony
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA -stacjonarne 36 196
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA -stacjonarne 36 3,24
BEZPIECZEŃSTWO IHIGIENA PRACY -I STOPNIA -stacjonarne 25 Kierunek nie został uruchomiony
BEZPIECZEŃSTWO IHIGIENA PRACY -I STOPNIA -niestacjonarne 25 Kierunek nie został uruchomiony
KOORDYNATOR MEDYCZNY -I STOPNIA -stacjonarne 50 79
KOORDYNATOR MEDYCZNY -I STOPNIA -niestacjonarne 50 Kierunek nie został uruchomiony

* minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana na postawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami

LEKARSKI – stacjonarne 720 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 143 w tym biologia 83
LEKARSKI – niestacjonarne 96 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 160 miejsca na studia prowadzone w języku innym niż polski 100 w tym biologia 42
LEKARSKO – DENTYSTYCZNY – stacjonarne 130 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 143 w tym biologia 67
LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne 48 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 36 miejsc na studia prowadzone w języku innym niż polski. 103 w tym biologia 55
NEUROBIOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne 20 3,93*
RATOWNICTWO MEDYCZNE – I STOPNIA – stacjona rne 64 31
ANALITYKA MEDYCZNA – STACJONARNE 120 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców) 2
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA – I STOPNIA – stacjonarne 60 23
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA – II STOPNIA – stacjonarne 48 3,15*
FARMACJA – stacjonarne 192 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców) 42
FARMACJA – niestacjonarne 24
KOSMETOLOGIA – I STOPNIA – stacjonarne 64 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców) 62
KOSMETOLOGIA – I STOPNIA – niestacjonarne 48
KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne 36 3,77*
KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne 48
FIZJOTERAPIA – stacjonarne 200 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 68
FIZJOTERAPIA – niestacjonarne 100 13
PIELĘGNIARSTWO – I STOPNIA- stacjonarne 300 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 95
PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne 130 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 3,84*
PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA – niestacjonarne 160 3,82*
POŁOŻNICTWO – I STOPNIA – stacjonarne 174 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 78
POŁOŻNICTWO – II STOPNIA – stacjonarne 90 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 3,68*
POŁOŻNICTWO – II STOPNIA – niestacjonarne 80 3,80*
ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA – stacjonarne 48 103
ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne 40 2,86*
ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne 20
COACHING MEDYCZNY -II STOPNIA – stacjonarne 24 3,14*
DIETETYKA – I STOPNIA – stacjonarne 168 38
DIETETYKA – I STOPNIA – niestacjonarne 60 38
DIETETYKA – II STOPNIA – stacjonarne 72 3,49*
DIETETYKA – II STOPNIA – niestacjonarne 60 3,90*
ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA – stacjonarne 24 98
ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA – niestacjonarne 40 80
ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA – stacjonarne 48 3,74*
ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA – niestacjonarne 40
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA – stacjonarne 36 81
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA – stacjonarne 36 3,52*

* minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana na postawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami

LEKARSKI – stacjonarne 720 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 5 miejsc dla
cudzoziemców)
150 w tym biologia 70
LEKARSKI – niestacjonarne 96 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 160 miejsca na studia
prowadzone w języku innym niż polski
100 w tym biologia 42
LEKARSKO – DENTYSTYCZNY – stacjonarne 130 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 5 miejsc dla
cudzoziemców)
150 w tym biologia 50
LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne 48 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 36 miejsc na studia
prowadzone w języku innym niż polski.
108 w tym biologia 58
NEUROBIOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne 20 3,08*
RATOWNICTWO MEDYCZNE – I STOPNIA – stacjona rne 64 38
ANALITYKA MEDYCZNA – STACJONARNE 120 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców) 81
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA – I STOPNIA – stacjonarne 60 30
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA – II STOPNIA – stacjonarne 48 3,16*
FARMACJA – stacjonarne 192 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców) 85
FARMACJA – niestacjonarne 24 88
KOSMETOLOGIA – I STOPNIA – stacjonarne 64 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców) 58
KOSMETOLOGIA – I STOPNIA – niestacjonarne 48 36
KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne 36 3,61*
KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne 48 3,92*
FIZJOTERAPIA – stacjonarne 200 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 60
FIZJOTERAPIA – niestacjonarne 100 50
FIZJOTERAPIA – II STOPNIA – stacjonarne 140 3,60*
FIZJOTERPAPIA – II STOPNIA – niestacjonarne 130 3,21*
PIELĘGNIARSTWO – I STOPNIA- stacjonarne 300 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 86
PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne 130 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 3,51*
PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA – niestacjonarne 160 3,69*
POŁOŻNICTWO – I STOPNIA – stacjonarne 174 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 84
POŁOŻNICTWO – II STOPNIA – stacjonarne 90 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 4,06*
POŁOŻNICTWO – II STOPNIA – niestacjonarne 80 3,92*
ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA – stacjonarne 48 66
ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne 40 3,59*
ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne 20 3,97*
COACHING MEDYCZNY -II STOPNIA – stacjonarne 24 3,83*
DIETETYKA – I STOPNIA – stacjonarne 168 44
DIETETYKA – I STOPNIA – niestacjonarne 60 36
DIETETYKA – II STOPNIA – stacjonarne 72 3,42*
DIETETYKA – II STOPNIA – niestacjonarne 60 3,25*
ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA – stacjonarne 24 98
ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA – niestacjonarne 40 80
ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA – stacjonarne 48 3,14*
ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA – niestacjonarne 40 3,14*
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA – stacjonarne 36 80
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA – stacjonarne 36 3,14*

* minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana
na postawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia
oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami