Opłaty za studia

Stawki obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

Inne opłaty

opłata za wydanie legitymacji studenckiej 22 zł
opłata za wydanie indeksu 4 zł
opłata za wydanie dodatkowego odpisu: – dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, – suplementu do dyplomu w języku obcym 20 zł
opłata za wydanie duplikatu: – dyplomu ukończenia studiów, – suplementu do dyplomu 20 zł
opłata za uwierzytelnienie dokumentów w związku z przebiegiem studiów, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 26 zł