baner kierunek lekarski filia w Bielsku Białej
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje,
że w dniu 29.09.2023r. rekrutacja na wszystkie kierunki studiów
prowadzonych w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
na rok akademicki 2023/2024 została zakończona

5 prostych kroków, aby zostać Studentem
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1
Wybierz kierunek studiów, na który chcesz się zrekrutować.

Pełna lista znajduje się na stronie https://sum.edu.pl w zakładce: KANDYDAT - REKRUTCJA 2023/2024. Kiedy wybierzesz kierunek, zarejestruj się na stronie https://kandydat.sum.edu.pl w zakładce REKRUTACJA, gdzie znajduje się link na stronę elektronicznej rejestracji kandydatów na studia i wypełnij formularz.

2
Opłata rekrutacyjna

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej za wybrany kierunek studiów oraz uzupełnij oceny z matury w terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na stronie https://kandydat.sum.edu.pl w zakładce: REKRUTACJA – HARMOOGRAM REKRUTACJI.

3
Wydrukuj oświadczenia

Po ogłoszeniu listy rankingowej i zakwalifikowaniu się na studia przygotuj dokumenty (oryginały i kserokopie), wydrukuj oświadczenia i podanie ze swojego konta rejestracyjnego oraz dostarcz je w teczce do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie i miejscu podanym na stronie https://kandydat.sum.edu.pl w zakładce: KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ lub na swoim koncie rejestracyjnym.

4
Wydrukuj skierowanie na badania lekarskie

Wydrukuj skierowanie na badania lekarskie i wykonaj je w miejscach wskazanych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na stronie https://kandydat.sum.edu.pl zakładka: KIERUNEK – BADANIA LEKARSKIE.

5
Dostarcz dokumenty

Dostarcz zaświadczenia badania lekarskiego do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie ogłoszonym na stronie https://kandydat.sum.edu.pl w zakładce: KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ.

KIERUNKI STUDIÓW DOSTĘPNE W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

Analityka Medyczna
Biotechnologia Medyczna
Chemia Kosmetyczna
Farmacja
Kosmetologia
Lekarski
Neurobiologia
Lekarsko-Dentystyczny
Ratownictwo Medyczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dietetyka
Koordynator medyczny
Trener Zdrowia
Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym
Zdrowie Publiczne
Coaching Medyczny
Elektroradiologia
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Lekarski (Filia w Bielsku-Białej)
flaga Ukrainy

Informacja dla kandydatów z Ukrainy

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW W SPRAWIE OPŁAT ZA STUDIA PODEJMOWANYCH W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH

Godło RP
© 2024   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH