piątka studentw w selfie

Koło Naukowe Fizjoterapii
przy Zakładzie Fizjoterapii, Katedry Fizjoterapii
/ Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Koło Naukowe Fizjoterapii w obecnym składzie działa od 2013 roku, a członkowie godnie reprezentowali Koło na wielu Konferencjach Naukowych w Polsce, m.in. w Katowicach, Zgorzelcu, Lublinie, Krakowie oraz Wrocławiu. Zostały tam wygłoszone prace zarówno badawcze jak i poglądowe, na sesjach plakatowych oraz ustnych. W roku akademickim 2015/2016 podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport”, która odbyła się w Lublinie, aż 3 prace zostały zakwalifikowane do wydruku w monografii powstałej po Konferencji. Należą do nich: 1. „ Terapia Lustrzana jako jedna z metod neurorehabilitacji” Pokora Jolanta, Rataj Agnieszka, Sobera Jakub 2. „Trudności integracji sensorycznej u dzieci w wieku 6-9 lat – badania wstępne” Potępa Sylwia, Statowski Wojciech 3. „Squash – coraz popularniejsza dyscyplina sportowa – coraz więcej urazów” Statowski Wojciech, Potępa Sylwia.
Godło RP
© 2020   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH