Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Rektorat
ul. Poniatowskiego 15
40-055 KatowiceDziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Pl. Traugutta 2
41-800 Zabrze
tel. (+48 32) 271-72-17 wew. 252
dziekan-wlz@sum.edu.pl

Podkomisja Rekrutacyjna na Studia na Kierunki Lekarsko Dentystyczny i Ratownictwo Medyczne
Plac Traugutta 2, 41-800 Zabrze
Adres poczty elektronicznej: rekrutacjawlz2@sum.edu.pl
Telefon: (+48 32) 37 05 283
Komórkowy: 501 047 975
 


Dziekanat Wydziału Lekarskiego w Katowicach
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
(+48 32) 2088 663
jzejda@sum.edu.pl


Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
(+48 32) 364 1120
dziekanat-farmacja@sum.edu.pl


Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
ul. Medyków 12
40-752 Katowice
(+48 32) 20-88-735
sekretariatwnoz@sum.edu.pl

Podkomisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
40-752 Katowice-Ligota
ul. Medyków 12
III piętro w pok. 304
tel. 32 208 85 85
email: rekrutacjawnoz@sum.edu.pl


Dziekanat Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
ul. Piekarska18
41-902 Bytom
(+48 32) 397-65-30
dziekanwzp@sum.edu.pl


© 2016