HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

 1. Kandydaci legitymujący się:

-   tzw. „nową maturą” (egzaminem maturalnym zdawanym od roku 2005),

-   tzw. „starą maturą” (egzaminem dojrzałości zdawanym do roku 2004),

- dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB  (European Baccalaureate),

 

 • STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE ORAZ I STOPNIA

 

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników
z matury na wszystkie kierunki studiów:

od 28 maja 2018 r. do 9 lipca 2018 r do godziny 23:59

od 28 maja 2018 r. do 11 lipca 2018 r do godziny 23:59 dla Wydziału Zdrowia Publicznego (wszystkie kierunki)

 1. Kandydaci legitmujący się:

-   świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa,

- dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów, 

 

 • STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE, JEDNOLITE MAGISTERSKIE ORAZ I STOPNIA

 

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników
z matury na wszystkie kierunki studiów dla kandydatów na studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia, którzy przystępują w 2018 r. do Uczelnianego Egzaminu Wstępnego w SUM w Katowicach:

od 30 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r do godziny 23:59

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany
w przypadku wpływu środków na konto Uczelni.

 

UWAGA! WAŻNE!

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego
  z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.
 • Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa lub dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej (European Baccalaureate), którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów mogą zdawać egzamin wstępny (przedmiotowy) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, określonymi uchwałą Senatu SUM.
 • Uczelniany Egzamin Wstępny w SUM w Katowicach przeprowadzany jest w oparciu
  o ujednolicone arkusze egzaminacyjne, dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie podstawowym (z biologii, chemii, fizyki
  i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej przed 2015 r.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie rozszerzonym (z biologii, chemii, fizyki
  i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej od 2015 r.

Terminy egzaminów wstępnych dla w/w kandydatów:

5 czerwca 2018 r. godzina 9:00 - egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 170 minut

5 czerwca 2018 r. godzina 14:00 - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 minut

8 czerwca 2018 r. godzina 9:00 - egzamin z biologii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 minut 

8 czerwca 2018 r. godzina 9:00 - egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 minut 

11 czerwca 2018 r. godzina 9:00 - egzamin z fizyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 minut 

11 czerwca 2018 r. godzina 9:00 - egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 minut 

12 czerwca 2018 r. godzina 9:00 - egzamin z chemii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 minut 

12 czerwca 2018 r. godzina 9:00 - egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 minut 

 

 • Osoby zarejestrowane w systemie elektronicznej rekrutacji otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i czasie egzaminu.
 • Kandydatom, którzy przystąpią do egzaminu wstępnego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach Uczelnia wyda zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym.
 • UWAGA: do egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię mogą przystąpić wyłącznie osoby, legitymujące się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa lub dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej (European Baccalaureate), którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów.

 

W terminie od 03. 08. 2018 r. do 04. 09. 2018 r. –

przerwa w pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
(przerwa nie dotyczy WKR Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu)

© 2019, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH