baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
1068
LEKARSKI Filia/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 13
27-09-2023

VIII Lista rankingowa zamieszczona dnia 27.09.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Lekarskim filia w Bielsku-Białej w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 27 września 2023 r. wynosi:

–  97 pkt. i biologia 52 pkt.*.

zgodnie z Uchwałą Nr 210/2023 z dnia 27 września 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 27.09.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • 28.09.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiegozawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


29.09.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 12
22-09-2023

VII Lista rankingowa zamieszczona dnia 22.09.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Lekarskim filia w Bielsku-Białej w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 22 września 2023 r. wynosi:

–  97 pkt. i biologia 62 pkt.*.

zgodnie z Uchwałą Nr 201/2023 z dnia 22 września 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 22.09.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 25.09.2023 r. do dnia 26.09.2023r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiegozawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


28.09.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 11
19-09-2023

VI Lista rankingowa zamieszczona dnia 19.09.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych na kierunek Lekarski filia Bielsko-Biała w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 19 września 2023 r. wynosi:

 – 104 pkt. i biologia 57 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 174/2023 z dnia 19 września 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 19.09.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od dnia 20.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


28.09.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 10
14-09-2023

V Lista rankingowa zamieszczona dnia 14.09.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Lekarski filia Bielsko-Biała w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 14 września 2023 r. wynosi:

 – 108 pkt. i biologia 58 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 157/2023 z dnia 14 września 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 14.09.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od dnia 15.09.2023 r. do dnia 18.09.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


28.09.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 9
11-09-2023

UWAGA!

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje, iż w dniu 11/09/2023r. nie zostanie ogłoszona kolejna lista rankingowa na I rok jednolitych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku lekarskim filia Bielsko – Biała.

Komunikat nr 8
04-09-2023

IV Lista rankingowa zamieszczona dnia 04.09.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Lekarski filia Bielsko-Biała w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 4 września 2023 r. wynosi:

 – 108 pkt. i biologia 58 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 135/2023 z dnia 4 września 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 04.09.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od dnia 05.09.2023 r. do dnia 07.09.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


22.09.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 7
28-08-2023

III Lista rankingowa zamieszczona dnia 28.08.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Lekarski filia Bielsko-Biała w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 28 sierpnia 2023 r. wynosi:

 – 110 pkt. i biologia 52 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 124/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 28.08.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od dnia 29.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


15.09.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 6
25-08-2023

UWAGA!!!

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje, iż w dniu 28/08/2023 r. zostanie ogłoszona kolejna lista rankingowa na I rok jednolitych niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku lekarskim filia Bielsko – Biała.

 

Komunikat nr 5
22-08-2023

Drogi Kandydacie,

Mamy przyjemność przekazać Ci kilka informacji na temat Filii w Bielsku Białej

Dziekanat znajduje się w Bielsku-Białej przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45, piętro II.

Zapraszamy od 18 września od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14.

 

Do 17 września zachęcamy do kontaktu z Dziekanatem drogą telefoniczną pod

nr 501 047 975 lub pocztą elektroniczną na adres dziekanatbb@sum.edu.pl

 

Koordynatorzy przedmiotów z 1 roku na kierunku lekarskim w Filii w Bielsku-Białej SUM:

- Anatomia – prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor

- Histologia, cytologia i embriologia – prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj

- Biochemia z elementami chemii – dr n. med. Urszula Błaszczyk

- Biologia molekularna, genetyka – dr hab. n. med. Joanna Strzelczyk

- Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa – mgr Adam Ubych

- Biofizyka – prof. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Zajęcia z przedmiotu Anatomia realizowane będą w Prosektorium zlokalizowanym w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim, przy ul. Wyzwolenia 18 (Pawilon nr 7).

Dodatkowo zajęcia z przedmiotu Anatomia prowadzone będą w oparciu o preparaty 3d przy użyciu aplikacji z zakresu nauki anatomii opartej o rzeczywiste modele w formie elektronicznej.

Zajęcia z przedmiotów:

- histologia, cytologia i embriologia,

- biochemia z elementami chemii,

- biologia molekularna,

- genetyka,

- kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa,

- biofizyka,

- informatyka,

- podstawy badań naukowych,

- historia medycyny,

- etyka lekarska,

- język angielski,

będą realizowane przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45, piętro III.

Zajęcia kliniczne w szpitalach będą odbywać się m. in. w:

 1. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (www.hospital.com.pl)
 2. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, ul. Jana Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała (www.szpitalpediatryczny.pl)
 3. Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała (www.onkologia.bielsko.pl)
 4. Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń (www.reumatologiczny.pl).

 

Komunikat nr 4
21-08-2023


II Lista rankingowa zamieszczona dnia 21.08.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Lekarski filia Bielsko-Biała w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 21 sierpnia 2023 r. wynosi:

117 pkt. i biologia 57 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 108/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 21.08.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od dnia 22.08.2023 r. do dnia 24.08.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


12.09.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 3
17-08-2023


UWAGA!!!

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje,
że kolejna lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 21.08.2023r.

 

Komunikat nr 2
08-08-2023


I Lista rankingowa zamieszczona dnia 08.08.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Lekarski filia Bielsko-Biała w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 08 sierpnia 2023 r. wynosi:

– 132 pkt. i biologia 62 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 78/2023 z dnia 08 sierpnia 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 08.08.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od dnia 08.2023 r. do dnia 11.08.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiegozawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


31.08.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 1
24-04-2023


Termin rejestracji elektronicznej dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników 

20.07.2023 - 04.08.2023 godz 12.00

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni. 

 

Godło RP
© 2024   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH