baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
346
COACHING MEDYCZNY / WNOZK STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 4
20-09-2023


I Lista rankingowa NABÓR II

zamieszczona dnia 20.09.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Coaching medyczny w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 20 września 2023 r. wynosi:

– 4,06 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 190/2023 z dnia 20 września 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 20.09.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

  • od  dnia 21.09.2023 r. do dnia 22.09.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
  • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 3
07-08-2023


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza II nabór na studia

Ogłaszamy nabór rekrutacyjny na:

Studia stacjonarne II stopnia, na kierunek:

  • COACHING MEDYCZNY

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach: 21.08 - 15.09.2023 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu: 20.09.2023 r.

- przyjmowanie dokumentów w dniach: 21.09 - 22.09.2023 r. w godzinach od 9:00 do 14:00

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do rejestracji

Komunikat nr 2
07-08-2023


I Lista rankingowa zamieszczona dnia 07.08.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Coaching medyczny w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 07 sierpnia 2023 r. wynosi:

 - 3,88  pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 67/2023 z dnia 07 sierpnia 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 07.08.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

  • od  dnia 08.08.2023 r. do dnia 10.08.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
  • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 1
24-04-2023


Termin rejestracji elektronicznej dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników 

28.04.2023 - 04.08.2023 godz 12.00

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni. 

 

Godło RP
© 2023   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH