baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku

 Szczegółowe zasady rekrutacji określa Uchwała Nr 45/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim, w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na rok akademicki 2023/2024. 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 określone są w:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Godło RP
© 2022   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH