I listy rankingowe zostaną opublikowane w dniu 19.08.2024 r. wraz z terminem dostarczenia dokumentów.

O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne, kolejne listy rankingowe) będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.