obraz dekoracyjny z tekstem Rekrutacja 2023/2024

PODSTAWOWE INFOMACJE DLA KANDYDATÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Kandydaci z niepełnosprawnościami ubiegający się o przyjęcie na studia w  Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach  mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami.

Uniwersytet nie wprowadza żadnych ograniczeń w wyborze studiów wynikających ze stanu zdrowia kandydata.

Kandydaci z niepełnosprawnością, tak jak wszystkie inne osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, rejestrują się w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym pod adresem: https://rekrutacja.sum.edu.pl/Default.aspx  oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na każdym etapie procesu rekrutacji stwarza warunki, aby kandydat niepełnosprawny miał takie same możliwości uczestnictwa w rekrutacji jak pozostali kandydaci.

Kandydat będący osobą niepełnosprawną mający trudności na którymkolwiek etapie procesu rekrutacji, wynikające ze stanu zdrowia, proszony jest o kontakt:

Dział Rekrutacji i Świadczeń
tel.: 32 208 35 95, 32 500 59 12
mail: sekcjarekrutacji@sum.edu.pl 


Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. nauk o zdrowiu Ryszard Plinta, prof. SUM
rplinta@sum.edu.pl
tel. 32 208 8736


Informacje dla studentów z niepełnosprawnych znajdują się na stronie: https://student.sum.edu.pl/studenci-niepelnosprawni/

Godło RP
© 2024   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH