obraz dekoracyjny z tekstem Rekrutacja 2023/2024
LIMITY i PROGI
  • LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA I PROGI PUNKTOWE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024
  • LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA I PROGI PUNKTOWE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
  • LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA I PROGI PUNKTOWE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
  • LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA I PROGI PUNKTOWE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
  • LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA I PROGI PUNKTOWE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA
W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

  

LEKARSKI - stacjonarne

738 (w tym 10 miejsc dla cudzoziemców)

 

152 w tym biologia 80

LEKARSKI - niestacjonarne

126

 

111 w tym biologia 58

LEKARSKI - Filia Bielsko-Biała - stacjonarne

54 (w tym 3 miejsca dla cudzoziemców)

 

148 w tym biologia 78 

LEKARSKI - Filia Bielsko-Biała - niestacjonarne

24

 

97 w tym biologia 52 

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY - stacjonarne

125 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemówc)

 

156 w tym biologia 93

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne

26

 

136 w tym biologia 63

NEUROBIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

RATOWNICTWO MEDYCZNE - I STOPNIA - stacjonarne

72

27

ANALITYKA MEDYCZNA - stacjonarne

96 (w tym 12 miejsc dla cudzoziemców)

30

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - I STOPNIA - stacjonarne

48

94,5

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - II STOPNIA - stacjonarne

48

3,48*

FARMACJA – stacjonarne

168 (w tym 12 miejsc dla cudzoziemców)

73

FARMACJA - niestacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

72 (w tym 12 miejsc dla cudzoziemców)

41

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - niestacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne

48

3,69

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

FIZJOTERAPIA - stacjonarne

168 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

84

FIZJOTERAPIA - niestacjonarne

72

30

PIELĘGNIARSTWO - I STOPNIA- stacjonarne

312 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

27

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne

146 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

3,07*

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

96

Kierunek nie został uruchomiony

POŁOŻNICTWO – I STOPNIA - stacjonarne

192 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

20

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - stacjonarne

96 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

4,36*

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

72

3,48*

ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

48 

82

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

48 

4,2*

COACHING MEDYCZNY –II STOPNIA - stacjonarne

24 

Kierunek nie został uruchomiony

DIETETYKA – I STOPNIA - stacjonarne

168

35

DIETETYKA – I STOPNIA - niestacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

DIETETYKA - II STOPNIA - stacjonarne

72

3,26*

DIETETYKA - II STOPNIA - niestacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - stacjonarne

48

137

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - niestacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - stacjonarne

48

Kierunek nie został uruchomiony

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - niestacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA - stacjonarne

48

Kierunek nie został uruchomiony

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA - stacjonarne

48

3,9123*

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - I STOPNIA - stacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - I STOPNIA - niestacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

KOORDYNATOR MEDYCZNY - I STOPNIA - stacjonarne

48

65

KOORDYNATOR MEDYCZNY - I STOPNIA - niestacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

CHEMIA KOSMETYCZNA - I STOPNIA - stacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

TRENER ZDROWIA - II STOPNIA - stacjonarne

48

Kierunek nie został uruchomiony

TRENER ZDROWIA - II STOPNIA - niestacjonarne

24

4*

 * minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana na postawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami

LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

  

LEKARSKI - stacjonarne

728 ( w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

 

145 w tym biologia 77

LEKARSKI - niestacjonarne

126 miejsc na studia prowadzone w języku polskim

oraz

160 miejsc na studia prowadzone w języku innym niż polski *

 

108 w tym biologia 63

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY - stacjonarne

130 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)*

 

145 w tym biologia 73

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne

26 miejsc na studia prowadzone w języku polskim

oraz

  36 miejsc na studia prowadzone w języku innym niż polski *

 

115 w tym biologia 63

NEUROBIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

24

3,35

RATOWNICTWO MEDYCZNE - I STOPNIA - stacjonarne

72

31

ANALITYKA MEDYCZNA - stacjonarne

96 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

4

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - I STOPNIA - stacjonarne

48

35

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - II STOPNIA - stacjonarne

48

3,1

FARMACJA – stacjonarne

168 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

25

FARMACJA - niestacjonarne

24

57

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

72 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

40

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - niestacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne

48

4,0

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne

24

4,51

FIZJOTERAPIA - stacjonarne

192 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

69

FIZJOTERAPIA - niestacjonarne

96

28

PIELĘGNIARSTWO - I STOPNIA- stacjonarne

312 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

111

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne

144 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

4,26

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

144

3,36

POŁOŻNICTWO – I STOPNIA - stacjonarne

192 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

60

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - stacjonarne

96 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

3,34

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

96

3,93

ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

48 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

92

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

48 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

3,43

COACHING MEDYCZNY –II STOPNIA - stacjonarne

24 (w tym 1 miejsce dla cudzoziemców)

4,18

DIETETYKA – I STOPNIA - stacjonarne

168

40

DIETETYKA – I STOPNIA - niestacjonarne

36

50

DIETETYKA - II STOPNIA - stacjonarne

72

4,11

DIETETYKA - II STOPNIA - niestacjonarne

36

4,11

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - stacjonarne

36

110

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - niestacjonarne

24

118

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - stacjonarne

48

3,32

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - niestacjonarne

24

Kierunek nie został uruchomiony

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA - stacjonarne

36

196

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA - stacjonarne

36

3,24

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - I STOPNIA - stacjonarne

25

Kierunek nie został uruchomiony

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - I STOPNIA - niestacjonarne

25

Kierunek nie został uruchomiony

KOORDYNATOR MEDYCZNY - I STOPNIA - stacjonarne

50

79

KOORDYNATOR MEDYCZNY - I STOPNIA - niestacjonarne

50

Kierunek nie został uruchomiony

* minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana na postawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami

 

 

 

 

 

LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA i PROGI PUNKTOWE
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

LEKARSKI - stacjonarne

720 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

143 w tym biologia 83

LEKARSKI - niestacjonarne

96 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 160 miejsca na studia prowadzone w języku innym niż polski

100 w tym biologia 42

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY - stacjonarne

130 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

143 w tym biologia 67

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne

48 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 36 miejsc na studia prowadzone w języku innym niż polski.

103 w tym biologia 55

NEUROBIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

20

3,93*

RATOWNICTWO MEDYCZNE - I STOPNIA - stacjona rne

64

31

ANALITYKA MEDYCZNA - STACJONARNE

120 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

2

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - I STOPNIA - stacjonarne

60

23

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - II STOPNIA - stacjonarne

48

3,15*

FARMACJA – stacjonarne

192 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

42

FARMACJA - niestacjonarne

24

-

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

64 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

62

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - niestacjonarne

48

-

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne

36

3,77*

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne

48

-

FIZJOTERAPIA - stacjonarne

200 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

68

FIZJOTERAPIA - niestacjonarne

100

13

PIELĘGNIARSTWO - I STOPNIA- stacjonarne

300 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

95

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne

130 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

3,84*

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

160

3,82*

POŁOŻNICTWO – I STOPNIA - stacjonarne

174 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

78

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - stacjonarne

90 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

3,68*

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

80

3,80*

ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

48

103

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

40

2,86*

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - niestacjonarne

20

-

COACHING MEDYCZNY –II STOPNIA - stacjonarne

24

3,14*

DIETETYKA – I STOPNIA - stacjonarne

168

38

DIETETYKA – I STOPNIA - niestacjonarne

60

38

DIETETYKA - II STOPNIA - stacjonarne

72

3,49*

DIETETYKA - II STOPNIA - niestacjonarne

60

3,90*

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - stacjonarne

24

98

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - niestacjonarne

40

80

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - stacjonarne

48

3,74*

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - niestacjonarne

40

-

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA - stacjonarne

36

81

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA - stacjonarne

36

3,52*

* minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana na postawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami

 

 

 

LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA i PROGI PUNKTOWE
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

LEKARSKI - stacjonarne

720 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

150 w tym biologia 70

LEKARSKI - niestacjonarne

96 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 160 miejsca na studia prowadzone w języku innym niż polski

100 w tym biologia 42

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY - stacjonarne

130 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

150 w tym biologia 50

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne

48 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 36 miejsc na studia prowadzone w języku innym niż polski.

108 w tym biologia 58

NEUROBIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

20

3,08*

RATOWNICTWO MEDYCZNE - I STOPNIA - stacjona rne

64

38

ANALITYKA MEDYCZNA - STACJONARNE

120 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

81

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - I STOPNIA - stacjonarne

60

30

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - II STOPNIA - stacjonarne

48

3,16*

FARMACJA – stacjonarne

192 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

85

FARMACJA - niestacjonarne

24

88

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

64 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

58

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - niestacjonarne

48

36

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne

36

3,61*

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne

48

3,92*

FIZJOTERAPIA - stacjonarne

200 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

60

FIZJOTERAPIA - niestacjonarne

100

50

FIZJOTERAPIA - II STOPNIA - stacjonarne

140

3,60*

FIZJOTERPAPIA - II STOPNIA - niestacjonarne

130

3,21*

PIELĘGNIARSTWO - I STOPNIA- stacjonarne

300 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

86

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne

130 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

3,51*

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

160

3,69*

POŁOŻNICTWO – I STOPNIA - stacjonarne

174 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

84

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - stacjonarne

90 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

4,06*

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

80

3,92*

ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

48

66

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

40

3,59*

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - niestacjonarne

20

3,97*

COACHING MEDYCZNY –II STOPNIA - stacjonarne

24

3,83*

DIETETYKA – I STOPNIA - stacjonarne

168

44

DIETETYKA – I STOPNIA - niestacjonarne

60

36

DIETETYKA - II STOPNIA - stacjonarne

72

3,42*

DIETETYKA - II STOPNIA - niestacjonarne

60

3,25*

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - stacjonarne

24

98

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - niestacjonarne

40

80

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - stacjonarne

48

3,14*

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - niestacjonarne

40

3,14*

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA - stacjonarne

36

80

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA - stacjonarne

36

3,14*

* minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana na postawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami

LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA I PROGI PUNKTOWE
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Kierunek studiów

Limity

Progi

LEKARSKI - stacjonarne

697 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 7 miejsc dla cudzoziemców)

148 w tym biologia 75                  

LEKARSKI - niestacjonarne

155 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 164 miejsca na studia prowadzone w języku innym niż polski

100 w tym biologia 42

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY - stacjonarne

130 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

148 w tym biologia 73

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne

60 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 36 miejsc na studia prowadzone w języku innym niż polski.

104 w tym biologia 72

NEUROBIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

20

3,08*

RATOWNICTWO MEDYCZNE - I STOPNIA - stacjona rne

65

30

ANALITYKA MEDYCZNA - STACJONARNE

120

60

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - I STOPNIA - stacjonarne

60

30

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - II STOPNIA - stacjonarne

48

kolejność zgłoszeń

FARMACJA – stacjonarne

192

88

FARMACJA - niestacjonarne

24

60

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

64

73

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - niestacjonarne

48

34

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne

36

kolejność zgłoszeń

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne

48

kolejność zgłoszeń

FIZJOTERAPIA - stacjonarne

200

72

FIZJOTERAPIA - niestacjonarne

100

30

FIZJOTERAPIA - II STOPNIA - stacjonarne

160

3,12*

FIZJOTERPAPIA - II STOPNIA - niestacjonarne

130

3,19*

PIELĘGNIARSTWO - I STOPNIA- stacjonarne

300

61

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne

130

3,67*

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

160

3,11*

POŁOŻNICTWO – I STOPNIA - stacjonarne

174

100

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - stacjonarne

90

3,97*

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

80

3,48*

ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

50

110

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

40

3,45*

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - niestacjonarne

20

4,18*

COACHING MEDYCZNY –II STOPNIA - stacjonarne

24

3,12*

DIETETYKA – I STOPNIA - stacjonarne

168

30

DIETETYKA – I STOPNIA - niestacjonarne

60

30

DIETETYKA - II STOPNIA - stacjonarne

72

3,49*

DIETETYKA - II STOPNIA - niestacjonarne

60

3,78*

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - stacjonarne

24

86

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - niestacjonarne

40

79

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - stacjonarne

48

3,06*

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - niestacjonarne

40

3,58*

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA - stacjonarne

36

75

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA - stacjonarne

36

3,33*

* minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana na postawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godło RP
© 2024   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH