baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje o uruchomieniu III naboru rekrutacyjnego na studia realizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu:

   1. stacjonarne pierwszego stopnia, na kierunkach:

     - dietetyka

     - zdrowie publiczne

    - zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

    - koordynator medyczny

    - bezpieczeństwo i higiena pracy

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach od 14.09.2022 r. do 22.09.2022 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu 26.09.2022 r. o godz. 14:00

- przyjmowanie dokumentów w dniach od 27.09.2022 r. do 28.09.2022 r. do godz. 14:00

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje o uruchomieniu II naboru rekrutacyjnego na studia realizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu:

   1. stacjonarne drugiego stopnia, na kierunku:

       - dietetyka

       - zdrowie publiczne 

 2. niestacjonarne pierwszego stopnia, na kierunkach:

     - dietetyka

     - zdrowie publiczne

    - koordynator medyczny

    - bezpieczeństwo i higiena pracy

3. niestacjonarne drugiego stopnia, na kierunkach:

     - dietetyka

     - zdrowie publiczne

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach od 14.09.2022 r. do 22.09.2022 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu 26.09.2022 r. o godz. 14:00

- przyjmowanie dokumentów w dniach od 27.09.2022 r. do 28.09.2022 r. do godz. 14:00

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje o uruchomieniu II naboru rekrutacyjnego na studia realizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

   1. stacjonarne drugiego stopnia, na kierunku:

       - elektroradiologia

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach od 15.09.2022 r. do 19.09.2022 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu 20.09.2022 r. o godz. 14:00

- przyjmowanie dokumentów w dniach od 21.09.2022 r. do 23.09.2022 r. w godz. 9-14:00

 

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje o uruchomieniu II naboru rekrutacyjnego na studia realizowane przez Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu:

  1. stacjonarne drugiego stopnia, na kierunkach:

         - biotechnologia medyczna,

         - kosmetologia,

  1. niestacjonarnych drugiego stopnia, na kierunku:

         - kosmetologia,

  1. jednolitych magisterskich stacjonarnych na kierunkach:

         - farmacja,

         - analityka medyczna,

  1. jednolitych magisterskich niestacjonarnych na kierunku:

         - farmacja,       

  1. niestacjonarnych I stopnia na kierunku:

         - kosmetologia

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach od 09.09.2022 r. do 23.09.2022 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu 26.09.2022 r. o godz. 14:00

- przyjmowanie dokumentów w dniach od 27.09.2022 r. do 29.09.2022 r. do godz. 14:00

 

  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje o uruchomieniu II naboru rekrutacyjnego na studia realizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

   1. stacjonarne drugiego stopnia, na kierunku:

       - coaching medyczny

  2. stacjonarne pierwszego stopnia, na kierunkach:

       - pielęgniarstwo

       - położnictwo

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach od 7.09.2022 r. do 16.09.2022 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu 20.09.2022 r. o godz. 14:00

- przyjmowanie dokumentów w dniach od 21.09.2022 r. do 23.09.2022 r. w godz. 9-14:00

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje o uruchomieniu II naboru rekrutacyjnego na studia realizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

     1. niestacjonarne drugiego stopnia, na kierunkach:

        - pielęgniarstwo

        - położnictwo

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach od 10.09.2022 r. do 16.09.2022 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu 20.09.2022 r. o godz. 14:00

- przyjmowanie dokumentów w dniach od 21.09.2022 r. do 23.09.2022 r. w godz. 9-14:00

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje o uruchomieniu II naboru rekrutacyjnego na studia stacjonarne I stopnia na kierunki realizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu (Dietetyka, Zdrowie Publiczne, Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym, Koordynator Medyczny, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy):

 

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach od 08.08.2022 r. do 29.08.2022 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu 05.09.2022 r. o godz. 14:00

- przyjmowanie dokumentów w dniach od 06.09.2022 r. do 09.09.2022 r. do godz. 14:00

Godło RP
© 2022   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH