obraz dekoracyjny z tekstem Rekrutacja 2023/2024

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ogłasza II nabór na studia:

Stacjonarne pierwszego stopnia

Biotechnologia Medyczna

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach: 22.09 - 25.09.2023 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu: 27.09.2023 r.

- przyjmowanie dokumentów w dniu: 28.09.2023 r.

 

Stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Koordynator medyczny

Zdrowie publiczne

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach: 07.08 - 12.09.2023 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu: 15.09.2023 r.

- przyjmowanie dokumentów w dniach: 18.09 - 20.09.2023 r.

 

Dietetyka

Chemia kosmetyczna

Farmacja

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach: 21.08 - 12.09.2023 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu: 15.09.2023 r.

- przyjmowanie dokumentów w dniach: 18.09 - 20.09.2023 r.

 

Analityka medyczna

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach: 01.09 - 12.09.2023 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu: 15.09.2023 r.

- przyjmowanie dokumentów w dniach: 18.09 - 20.09.2023 r.

 

Niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie:

Kosmetologia

Farmacja

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach: 01.09 - 12.09.2023 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu: 15.09.2023 r.

- przyjmowanie dokumentów w dniach: 18.09 - 20.09.2023 r.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dietetyka

Koordynator medyczny

Zdrowie publiczne

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach: 01.09 - 15.09.2023 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu: 20.09.2023 r.

- przyjmowanie dokumentów w dniach: 21.09 - 22.09.2023 r.

 

Stacjonarne drugiego stopnia:

Neurobiologia

Dietetyka

Trener zdrowia

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Zdrowie publiczne

Coaching medyczny

Elektroradiologia

Pielęgniarstwo

Biotechnologia medyczna

Kosmetologia

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach: 21.08 - 15.09.2023 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu: 20.09.2023 r.

- przyjmowanie dokumentów w dniach: 21.09 - 22.09.2023 r.

 

Niestacjonarne drugiego stopnia:

Kosmetologia

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach: 01.09 - 12.09.2023 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu: 15.09.2023 r.

- przyjmowanie dokumentów w dniach: 18.09 - 20.09.2023 r.

 

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Dietetyka

Trener zdrowia

Zdrowie publiczne

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach: 01.09 - 15.09.2023 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu: 20.09.2023 r.

- przyjmowanie dokumentów w dniach: 21.09 - 22.09.2023 r.

 

 

 

 

Godło RP
© 2024   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH