obraz dekoracyjny z tekstem Rekrutacja 2023/2024

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na danym kierunku  w związku z brakiem wystarczającej liczby kandydatów, Uczelnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na podstawie decyzji Rektora. 

 

Godło RP
© 2023   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH