piątka studentw robi zdjęcie selfie

Zespół Sekcji Studenckich PTFarm
Młoda Farmacja Sosnowiec
/ Wydziału Nauk Farmaceutycznych
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu

Młoda Farmacja Sosnowiec jest Zespołem Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Zrzeszamy studentów i absolwentów farmacji chętnych do działania i rozwoju poza programem studiów. Nasza działalność obejmuje czynny udział w Student Exchange Programme (program dzięki któremu studenci mogą odbyć wakacyjne praktyki za granicą na uczelniach całego świata), organizację akcji charytatywnych oraz prozdrowotnych (bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji "Zapytaj Farmaceutę..."). Ponadto organizujemy oraz uczestniczymy w imprezach o charakterze kulturalnym, towarzyskim i integracyjnym oraz uczestniczymy w zjazdach i spotkaniach integrujących środowisko farmaceutyczne, m.in. bierzemy udział w Kongresie Młodej Farmacji, Dniu Polskiej Farmacji. Bierzemy udział w konferencjach naukowych, szkoleniach, wykładach.
Godło RP
© 2020   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH