dwjka studentw w selfie

Koło Naukowe
przy Klinicznym Oddziale Chirurgii
Ortopedyczno-Urazowej,
Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
/ WSS nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Koło Naukowe działające od wielu lat zrzesza ludzi pozytywnie naładowanych ORTOenergią. Celem działalności koła jest rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Cel ten realizujemy poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach i zjazdach, a także poprzez zaangażowanie w życie oddziału. Obecnie realizujemy projekt stworzenia skryptu z zakresu traumatologii narządu ruchu dla studentów kierunku ratownictwo medyczne. Wybrane doniesienia zjazdowe: 1. Injuries in athletes who are training rugby – preliminary results. The 9th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors, Katowice 2014. 2. Stem cell quantification from leukocyte- and platelet-rich plasma – preliminary results. XVII International Conference for Students and Young Doctors in the fields of burgery and other surgical specializations, Ustroń 2015. 3. Analiza składu komórkowego osocza leukocytarno – płytkowego ze szczególnym uwzględnieniem komórek macierzystych – wstępne wyniki. XII Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej, Ustroń 2015. 4. Analiza mechanizmów urazowych stawu skokowego zawodowych graczy rugby. XII Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej, Ustroń 2015. 5. Rekonstrukcja przedniego więzadła krzyżowego – przegląd technik operacyjnych. XII Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej, Ustroń 2015. 6. Stem cell quantification from leukocyte- and platelet-rich plasma – preliminary results. XVII International Conference for Students and Young Doctors in the fields of surgery and other surgical specializations, Ustroń 2015.
Godło RP
© 2020   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH