szstka studentw w selfie

Koło Naukowe
przy III Katedrze i Klinice Kardiologii
/ Wydziału Nauk Medycznych
w Katowicach

Studenckie Koło Naukowe przy III Katedrze i Klinice Kardiologii SUM kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Wojciecha Wojakowskiego aktywnie uczestniczy w studenckich konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Opiekunami koła naukowego są prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała oraz dr n. med. Wojciech Wańha. Potwierdzeniem zaangażowania studentów w pracę naukową są liczne nagrody uzyskane w latach 2015/2016: International Scientific Conference – Katowice 21-22.05.2015 – I Miejsce, sesja kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii Międzynarodowa Studencka Konferencja Kardiologiczna – Zabrze 28.05.2015 – Wyróżnienie, konkurs plakatów, sesja kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii European Students’ Conference – Berlin 23-26.09.2015 – kwalifikacja do 100 najlepszych prac konferencji New Frontiers in Interventional Cardiology – Kraków 25-28.11.2015 – I Miejsce, sesja studencka International Medical Congress od Silesia SIMC – Katowice 28-29.04.2016 – II Miejsce, sesja kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii – Wyróżnienie, sesja kardiologii XVIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej – Warszawa 6-7.05.2016 – II Miejsce, sesja prac oryginalnych Międzynarodowa Studencka Konferencja Kardiologiczna – Zabrze 02.06.2016 – I miejsce, sesja kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii
Godło RP
© 2020   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH