trjka studentw w selfie

Koło Naukowe
przy Katedrze Biologii
Molekularnej i Genetyki
/ Wydziału Nauk Medycznych
w Katowicach

Działające przy Katedrze Biologii Molekularnej i Genetyki Koło Naukowe od wielu lat zrzesza studentów Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach o zainteresowaniach naukowych w dziedzinach biologii molekularnej i genetyki medycznej. Osobiście od drugiego roku studiów mam zaszczyt aktywnie działać w pracach koła, którego w chwili obecnej jestem przewodniczącym. Współuczestnictwo z pracownikami Katedry oraz praca nad własnymi projektami w laboratorium, mimo że jest dość czasochłonna daje jednak olbrzymią satysfakcję. Ogromną zaletą, a także odmiennością od innych dziedzin medycyny jest fakt, iż w eksperymentach naukowych musimy sami uzyskać wyniki, które wykorzystamy w późniejszych pracach przygotowywanych na konferencje i ewentualnych publikacjach. Obecnie koło naukowe liczy pięciu członków. W ostatnich latach pracujemy głównie nad testowaniem przydatności materiałów polimerowych w hodowlach komórkowych. Prowadzone są także badania nad właściwościami macierzą pozakomórkowej w różnych stanach patologicznych, między innymi w tętniakach aorty brzusznej i wrodzonej łamliwości kości. Ponadto przy Zakładzie Genetyki Klinicznej istnieje możliwość aktywnego uczestnictwa podczas konsultacji pacjentów przez specjalistę genetyka klinicznego. Wizyty dotyczą diagnostyki oraz leczenia pacjentów z wadami genetycznymi (m. in. aberracje chromosomowe, delecje, inwersje, duplikacje). W ostatnich latach mieliśmy możliwość zaprezentować wyniki naszej pracy na międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Studenckie Towarzystwo Naukowe. W roku 2015 zajęliśmy wysokie 2 miejsce. Obecnie przygotowujemy kilka publikacji z zamiarem wysłania ich do renomowanych zagranicznych czasopism. Uczestnictwo w pracach koła STN przez okres co najmniej 18 miesięcy jest punktowane przy ubieganiu się na studia doktoranckie przy WLK, a także pozwala na zdobycie doświadczenia i poszerzenie wiedzy przydatnej w przyszłej pracy lekarza. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w działalności koła.
Godło RP
© 2020   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH