baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
LIMITY i PROGI
  • LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA I PROGI PUNKTOWE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
  • LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA I PROGI PUNKTOWE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
  • LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA I PROGI PUNKTOWE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
  • LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA I PROGI PUNKTOWE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

               Kierunek studiów                                            Limity

LEKARSKI - stacjonarne

                     728 ( w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

 

 

LEKARSKI - niestacjonarne

          126 miejsc na studia prowadzone w języku polskim

    i  160 miejsc na studia prowadzone w języku innym niż polski *

 

 

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY - stacjonarne

                     130 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)*

 

 

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne

               26 miejsc na studia prowadzone w języku polskim

    i  36 miejsc na studia prowadzone w języku innym niż polski *

 

 

NEUROBIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

24

RATOWNICTWO MEDYCZNE - I STOPNIA - stacjonarne

 72

ANALITYKA MEDYCZNA - stacjonarne

 96 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - I STOPNIA - stacjonarne

 48

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - II STOPNIA - stacjonarne

 48

FARMACJA – stacjonarne

 168 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

FARMACJA - niestacjonarne

 24

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

 72 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - niestacjonarne

 24

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne

 48

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne

 24

FIZJOTERAPIA - stacjonarne

 192 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

FIZJOTERAPIA - niestacjonarne

 96

PIELĘGNIARSTWO - I STOPNIA- stacjonarne

 312 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne

 144 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

 144

POŁOŻNICTWO – I STOPNIA - stacjonarne

 192 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - stacjonarne

 96 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

 96

ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

 48 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

 48 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców)

COACHING MEDYCZNY –II STOPNIA - stacjonarne

 24 (w tym 1 miejsce dla cudzoziemców)

DIETETYKA – I STOPNIA - stacjonarne

 168

DIETETYKA – I STOPNIA - niestacjonarne

 36

DIETETYKA - II STOPNIA - stacjonarne

 72

DIETETYKA - II STOPNIA - niestacjonarne

 36

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - stacjonarne

 36

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - niestacjonarne

 24

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - stacjonarne

 48

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - niestacjonarne

 24

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA - stacjonarne

 36

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA - stacjonarne

 36

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - I STOPNIA - stacjonarne

25

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - I STOPNIA - niestacjonarne

25

KOORDYNATOR MEDYCZNY - I STOPNIA - stacjonarne

50

KOORDYNATOR MEDYCZNY - I STOPNIA - niestacjonarne

50

 

 

LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA i PROGI PUNKTOWE
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

               Kierunek studiów                                            Limity        Progi punktowe                                       

LEKARSKI - stacjonarne

728 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

143 w tym biologia 83

LEKARSKI - niestacjonarne

126 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 130 miejsc na studia prowadzone w języku innym niż polski

100 w tym biologia 42

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY - stacjonarne

125 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

143 w tym biologia 67

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne

48 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 36 miejsc na studia prowadzone w języku innym niż polski.

103 w tym biologia 55

NEUROBIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

 20 3,93*

RATOWNICTWO MEDYCZNE - I STOPNIA - stacjonarne

 64 31

ANALITYKA MEDYCZNA - stacjonarne

 96 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców) 2

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - I STOPNIA - stacjonarne

 48 23

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - II STOPNIA - stacjonarne

 48 3,15*

FARMACJA – stacjonarne

 168 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców) 42

FARMACJA - niestacjonarne

 24 Kierunek nie został uruchomiony

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

 72 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców) 62

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - niestacjonarne

 24 Kierunek nie został uruchomiony

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne

 48 3,77*

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne

 24 Kierunek nie został uruchomiony

FIZJOTERAPIA - stacjonarne

 192 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 68

FIZJOTERAPIA - niestacjonarne

 100 13

PIELĘGNIARSTWO - I STOPNIA- stacjonarne

 300 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 95

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne

 140 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 3,84*

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

 160 3,82*

POŁOŻNICTWO – I STOPNIA - stacjonarne

 192 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 78

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - stacjonarne

 96 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 3,68*

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

 80 3,80*

ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

 48 103

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

 40 2,86*

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - niestacjonarne

24 Kierunek nie został uruchomiony

COACHING MEDYCZNY –II STOPNIA - stacjonarne

 20 3,14*

DIETETYKA – I STOPNIA - stacjonarne

 168 38

DIETETYKA – I STOPNIA - niestacjonarne

 24 38

DIETETYKA - II STOPNIA - stacjonarne

 72 3,49*

DIETETYKA - II STOPNIA - niestacjonarne

 24 3,90*

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - stacjonarne

 24 80

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - niestacjonarne

 24 Kierunek nie został uruchomiony

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - stacjonarne

 48 3,74*

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - niestacjonarne

 24 Kierunek nie został uruchomiony

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA - stacjonarne

 36 81

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA - stacjonarne

 36 3,52*

 

 

* minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana na postawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami

 

 

 

 

LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA I PROGI PUNKTOWE
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Kierunek studiów Limity
Progi punktowe         

LEKARSKI - stacjonarne

720 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

 150 w tym biologia 70                    

LEKARSKI - niestacjonarne

96 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 160 miejsca na studia prowadzone w języku innym niż polski

150 w tym biologia 42

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY - stacjonarne

130 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

150 w tym biologia 50

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne

48 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 36 miejsc na studia prowadzone w języku innym niż polski.

108 w tym biologia 58

NEUROBIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

 20 3,08*

RATOWNICTWO MEDYCZNE - I STOPNIA - stacjona rne

 64 38

ANALITYKA MEDYCZNA - STACJONARNE

 120 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców) 81

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - I STOPNIA - stacjonarne

 60 30

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - II STOPNIA - stacjonarne

 48 3,16*

FARMACJA – stacjonarne

 192 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców) 85

FARMACJA - niestacjonarne

 24 88

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

 64 (w tym 2 miejsca dla cudzoziemców) 58

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - niestacjonarne

 48 36

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne

 36 3,61*

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne

 48 3,92*

FIZJOTERAPIA - stacjonarne

 200 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 60

FIZJOTERAPIA - niestacjonarne

 100 50

FIZJOTERAPIA - II STOPNIA - stacjonarne

 140 3,60*

FIZJOTERPAPIA - II STOPNIA - niestacjonarne

 130 3,21*

PIELĘGNIARSTWO - I STOPNIA- stacjonarne

 300 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 86

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne

 130 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 3,51*

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

 160 3,69*

POŁOŻNICTWO – I STOPNIA - stacjonarne

 174 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 84

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - stacjonarne

 90 (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców) 4,06*

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

 80 3,92*

ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

 48 66

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

 40 3,59*

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - niestacjonarne

 20 3,97*

COACHING MEDYCZNY –II STOPNIA - stacjonarne

 24 3,83*

DIETETYKA – I STOPNIA - stacjonarne

 168 44

DIETETYKA – I STOPNIA - niestacjonarne

 60 36

DIETETYKA - II STOPNIA - stacjonarne

 72 3,42*

DIETETYKA - II STOPNIA - niestacjonarne

 60 3,25*

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - stacjonarne

 24 98

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - niestacjonarne

 40 80

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - stacjonarne

 48 3,14*

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - niestacjonarne

 40 3,14*

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA - stacjonarne

 36 80

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA - stacjonarne

 36 3,14*

 * minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana na postawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami

 

 

LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA I PROGI PUNKTOWE
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Kierunek studiów Limity
Progi

LEKARSKI - stacjonarne

697 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 7 miejsc dla cudzoziemców)

148 w tym biologia 75                  

LEKARSKI - niestacjonarne

155 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 164 miejsca na studia prowadzone w języku innym niż polski

100 w tym biologia 42

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY - stacjonarne

130 miejsc na studia prowadzone w języku polskim (w tym 5 miejsc dla cudzoziemców)

148 w tym biologia 73

LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne

60 miejsc na studia prowadzone w języku polskim i 36 miejsc na studia prowadzone w języku innym niż polski.

104 w tym biologia 72

NEUROBIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

20

3,08*

RATOWNICTWO MEDYCZNE - I STOPNIA - stacjona rne

65

30

ANALITYKA MEDYCZNA - STACJONARNE

120

60

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - I STOPNIA - stacjonarne

60

30

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA - II STOPNIA - stacjonarne

48

kolejność zgłoszeń

FARMACJA – stacjonarne

192

88

FARMACJA - niestacjonarne

24

60

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

64

73

KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - niestacjonarne

48

34

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne

36

kolejność zgłoszeń

KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne

48

kolejność zgłoszeń

FIZJOTERAPIA - stacjonarne

200

72

FIZJOTERAPIA - niestacjonarne

100

30

FIZJOTERAPIA - II STOPNIA - stacjonarne

160

3,12*

FIZJOTERPAPIA - II STOPNIA - niestacjonarne

130

3,19*

PIELĘGNIARSTWO - I STOPNIA- stacjonarne

300

61

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne

130

3,67*

PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

160

3,11*

POŁOŻNICTWO – I STOPNIA - stacjonarne

174

100

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - stacjonarne

90

3,97*

POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - niestacjonarne

80

3,48*

ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne

50

110

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne

40

3,45*

ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - niestacjonarne

20

4,18*

COACHING MEDYCZNY –II STOPNIA - stacjonarne

24

3,12*

DIETETYKA – I STOPNIA - stacjonarne

168

30

DIETETYKA – I STOPNIA - niestacjonarne

60

30

DIETETYKA - II STOPNIA - stacjonarne

72

3,49*

DIETETYKA - II STOPNIA - niestacjonarne

60

3,78*

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - stacjonarne

24

86

ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - niestacjonarne

40

79

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - stacjonarne

48

3,06*

ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - niestacjonarne

40

3,58*

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA - stacjonarne

36

75

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA - stacjonarne

36

3,33*

* minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana na postawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godło RP
© 2022   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH