LIMITY PRZYJĘĆ NA STUDIA
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Kierunek studiów Limit na rok akademicki 2018/2019
LEKARSKI – stacjonarne  
LEKARSKI - niestacjonarne  
LEKARSKO – DENTYSTYCZNY - stacjonarne  
LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne  
NEUROBIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne 20
RATOWNICTWO MEDYCZNE - I STOPNIA - stacjonarne 64
ANALITYKA MEDYCZNA - STACJONARNE 120
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA  - I STOPNIA - stacjonarne 60
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA  - II STOPNIA - stacjonarne

36

FARMACJA – stacjonarne 192
FARMACJA - niestacjonarne 48
KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne 64
KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - niestacjonarne 48
KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne 36
KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne 72
FIZJOTERAPIA  - stacjonarne 200
FIZJOTERAPIA  - niestacjonarne 100
FIZJOTERAPIA  - II STOPNIA - stacjonarne 160
FIZJOTERPAPIA  - II STOPNIA - niestacjonarne 130
PIELĘGNIARSTWO  - I STOPNIA- stacjonarne 300
PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne 130
PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA - niestacjonarne 160
POŁOŻNICTWO – I STOPNIA - stacjonarne 174
POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - stacjonarne 90
POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - niestacjonarne 80
ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne 50
ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne 36
ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - niestacjonarne 20
COACHING MEDYCZNY –II STOPNIA - stacjonarne

24

DIETETYKA – I STOPNIA - stacjonarne 168
DIETETYKA – I STOPNIA - niestacjonarne 60
DIETETYKA - II STOPNIA - stacjonarne 72
DIETETYKA - II STOPNIA - niestacjonarne 60
ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - stacjonarne 36
ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - niestacjonarne 40
ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - stacjonarne 48
ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - niestacjonarne 100
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA - stacjonarne 36
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA - stacjonarne 24

 

 

PROGI PUNKTOWE ZAPEWNIAJĄCE PRZYJĘCIE NA STUDIA
 W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Kierunek studiów Liczba punktów zapewniająca przyjęcie na studia
w roku akademickim 2017/2018
LEKARSKI – stacjonarne
162 w tym biologia 72
LEKARSKI - niestacjonarne
122 w tym biologia 55
LEKARSKO – DENTYSTYCZNY - stacjonarne
160 w tym biologia 78
LEKARSKO – DENTYSTYCZNY- niestacjonarne
124 w tym biologia 62
NEUROBIOLOGIA - stacjonarne
3,38*
RATOWNICTWO MEDYCZNE - I STOPNIA - stacjonarne
38
ANALITYKA MEDYCZNA - STACJONARNE
60
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA  - I STOPNIA - stacjonarne
47
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA  - II STOPNIA - stacjonarne
 
FARMACJA – stacjonarne
117
FARMACJA - niestacjonarne
62
KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne
71
KOSMETOLOGIA – I STOPNIA - niestacjonarne
40
KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – stacjonarne
 
KOSMETOLOGIA – II STOPNIA – niestacjonarne
 
FIZJOTERAPIA - stacjonarne
70
FIZJOTERAPIA  - niestacjonarne
30
FIZJOTERAPIA  - II STOPNIA - stacjonarne
3,73*
FIZJOTERPAPIA  - II STOPNIA - niestacjonarne
2,79*
PIELĘGNIARSTWO  - I STOPNIA- stacjonarne
127,5
PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA- stacjonarne
3,53*
PIELĘGNIARSTWO – II STOPNIA - niestacjonarne
3,51*
POŁOŻNICTWO – I STOPNIA - stacjonarne
115
POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - stacjonarne
3,49*
POŁOŻNICTWO – II STOPNIA - niestacjonarne
3,32*
ELEKTRORADIOLOGIA – I STOPNIA - stacjonarne
124
ELEKTRORADIOLOGIA – II STOPNIA - stacjonarne
3,5*
COACHING MEDYCZNY –II STOPNIA - stacjonarne
3,49*
DIETETYKA – I STOPNIA - stacjonarne
39
DIETETYKA – I STOPNIA - niestacjonarne
32
DIETETYKA - II STOPNIA - stacjonarne
2,9*
DIETETYKA - II STOPNIA - niestacjonarne
2,86*
ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - stacjonarne
78
ZDROWIE PUBLICZNE – I STOPNIA - niestacjonarne
72
ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - stacjonarne
2,77*
ZDROWIE PUBLICZNE – II STOPNIA - niestacjonarne
3
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – I STOPNIA - stacjonarne
80
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDROWOTNYM – II STOPNIA - stacjonarne
3,55


 * minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczana na postawie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz ewentualnie innych wytycznych, zgodnie z warunkami

 

© 2019, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH