baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
1052
KOORDYNATOR MEDYCZNY / WNOZB STUDIA I STOPNIA, NIESTACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 2
26.09.2022

 

II Lista rankingowa zamieszczona dnia 26.09.2022 o godz. 14:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku  koordynator medyczny w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 2 września 2022 r. wynosi:

146 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 132/2022 z dnia 26 września 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 26.09.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 27.09.2022 r. do dnia 28.09.2022 r.  w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach
  Bytom, ul. Piekarska 18, pokój nr 06

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 30.09.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 1
02.09.2022

I Lista rankingowa zamieszczona dnia 02.09.2022 o godz. 14:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku koordynator medyczny w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 2 września 2022 r. wynosi:

– 85 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 51/2022 z dnia 2 września 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 02.09.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 05.09.2022 r. do dnia 09.09.2022 r.  w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).
 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach
  Bytom, ul. Piekarska 18, pokój nr 06
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 30.09.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Godło RP
© 2022   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH