baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
904
ZDROWIE PUBLICZNE / WNOZB STUDIA I STOPNIA, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 4
05-09-2022

II Lista rankingowa zamieszczona dnia 05.09.2022 o godz. 14:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku zdrowie publiczne w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 5 września 2022 r. wynosi:

– 150 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 69/2022 z dnia 5 września 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 05.09.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 06.09.2022 r. do dnia 09.09.2022 r.  w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach
  Bytom, ul. Piekarska 18, pokój nr 06

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 30.09.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Komunikat nr 3
03-08-2022

UWAGA !

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje o uruchomieniu II naboru rekrutacyjnego

- rejestracja elektroniczna kandydatów w dniach od 08.08.2022 r. do 29.08.2022 r.

- ogłoszenie listy rankingowej w dniu 05.09.2022 r. o godz. 14:00

- przyjmowanie dokumentów w dniach od 06.09.2022 r. do 09.09.2022 r. do godz. 14:00

Komunikat nr 2
02-08-2022

 

Przerwa w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

w dniach 08.08.2022-26.08.2022

Uprzejmie informujemy, że w okresie przerwy w pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu zaświadczenia lekarskie należy składać do Kancelarii, znajdującej się w pokoju 06A (parter), ul. Piekarska 18, Bytom.

 

Komunikat nr 1
26-07-2022

 

I Lista rankingowa zamieszczona dnia 26.07.2022 o godz. 14:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku zdrowie publiczne w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 26 lipca 2022 r. wynosi:

– 110 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 17/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 26.07.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 27.07.2022 r. do dnia 29.07.2022 r.  w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach
  Bytom, ul. Piekarska 18, pokój nr 06

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 31.08.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

 

Godło RP
© 2022   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH