baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
86
LEKARSKI / JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 18
05-10-2020

Z dniem 05.10.2020 r.  rekrutacja na kierunku lekarskim stacjonarnym została zakończona.

Komunikat nr 17
01-10-2020

XI Lista rankingowa zamieszczona dnia 01.10.2020 r. o godz. 12:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021 ustalony w dniu 01 października 2020 r. wynosi:

– 150 pkt. i biologia 70 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 102/2020 z dnia 01 października 2020 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 01.10.2020 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: maseczki, rękawiczek i własnego długopisu.
DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

W ZWIAZKU Z WYPEŁNIENIEM LIMITU MIEJSC NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH W KATOWICACH NASTĄPIŁO PRZESUNIĘCIE KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 •   dnia 02.10.2020 r. w godzinach 8.00-14.00.

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Medyków 18, parter – dla osób zakwalifikowanych do Katowic.

 

 • Dziekanat  Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Zabrze, Pl. Traugutta 2, parter – dla osób zakwalifikowanych do Zabrza.

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 09.10.2020r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Komunikat nr 16
29-09-2020

X Lista rankingowa zamieszczona dnia 29.09.2020 r. o godz. 12:30

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021 ustalony w dniu 29 września 2020 r. wynosi:

– 150 pkt. i biologia 77 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 99/2020 z dnia 29 września 2020 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 29.09.2020 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: maseczki, rękawiczek i własnego długopisu.
DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

W ZWIAZKU Z WYPEŁNIENIEM LIMITU MIEJSC NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH W KATOWICACH NASTĄPIŁO PRZESUNIĘCIE KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 •   dnia 30.09.2020 r. w godzinach 8.00-14.00 (wyłącznie w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Medyków 18, parter – dla osób zakwalifikowanych do Katowic.

 

 • Dziekanat  Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Zabrze, Pl. Traugutta 2, parter – dla osób zakwalifikowanych do Zabrza.

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 02.10.2020r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Komunikat nr 15
25-09-2020

IX Lista rankingowa zamieszczona dnia 25.09.2020 r. o godz. 12:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021 ustalony w dniu 25 września 2020 r. wynosi:

– 150 pkt. i biologia 82 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 88/2020 z dnia 25 września 2020 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 25.09.2020 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: maseczki, rękawiczek i własnego długopisu.
DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

W ZWIAZKU Z WYPEŁNIENIEM LIMITU MIEJSC NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH W KATOWICACH NASTĄPIŁO PRZESUNIĘCIE KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 •   dnia 28.09.2020 r. w godzinach 8.00-14.00 (wyłącznie w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Medyków 18, parter – dla osób zakwalifikowanych do Katowic.

 

 • Dziekanat  Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Zabrze, Pl. Traugutta 2, parter – dla osób zakwalifikowanych do Zabrza.

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 30.09.2020r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Komunikat nr 14
22-09-2020

VIII Lista rankingowa zamieszczona dnia 22.09.2020 r. o godz. 12:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021 ustalony w dniu 09 września 2020 r. wynosi:

– 151 pkt. i biologia 63 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 71/2020 z dnia 22 września 2020 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 22.09.2020 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: maseczki, rękawiczek i własnego długopisu.
DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

W ZWIAZKU Z WYPEŁNIENIEM LIMITU MIEJSC NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH W KATOWICACH NASTĄPIŁO PRZESUNIĘCIE KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 23.09.2020 r. do dnia 24.09.2020 r.  w godzinach 8.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Medyków 18, parter – dla osób zakwalifikowanych do Katowic –  (15 OS.).

 

 • Dziekanat  Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Zabrze, Pl. Traugutta 2, parter – dla osób zakwalifikowanych do Zabrza.

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 30.09.2020r.

 Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 13
17-09-2020

VII Lista rankingowa zamieszczona dnia 17.09.2020 r. o godz. 12:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021 ustalony w dniu 09 września 2020 r. wynosi:

– 152 pkt. i biologia 72 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 52/2020 z dnia 17 września 2020 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 17.09.2020 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: maseczki, rękawiczek i własnego długopisu.
DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

W ZWIAZKU Z WYPEŁNIENIEM LIMITU MIEJSC NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH W KATOWICACH NASTĄPIŁO PRZESUNIĘCIE KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 18.09.2020 r. do dnia 21.09.2020 r.  w godzinach 8.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Medyków 18, parter – dla osób zakwalifikowanych do Katowic –  (10 OS.).

 

 • Dziekanat  Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Zabrze, Pl. Traugutta 2, parter – dla osób zakwalifikowanych do Zabrza.

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 30.09.2020r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Komunikat nr 12
14-09-2020

VI Lista rankingowa zamieszczona dnia 14.09.2020 r. o godz. 13:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021 ustalony w dniu 14 września 2020 r. wynosi:

– 152 pkt. i biologia 77 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 48/2020 z dnia 14 września 2020 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 14.09.2020 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: maseczki, rękawiczek i własnego długopisu.
DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

W ZWIAZKU Z WYPEŁNIENIEM LIMITU MIEJSC NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH W KATOWICACH NASTĄPIŁO PRZESUNIĘCIE KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 15.09.2020 r. do dnia 16.09.2020 r.  w godzinach 8.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).
 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Medyków 18, parter – dla osób zakwalifikowanych do Katowic
 • Dziekanat  Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Zabrze, Pl. Traugutta 2, parter – dla osób zakwalifikowanych do Zabrza.

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 30.09.2020r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Komunikat nr 11
09-09-2020

V Lista rankingowa zamieszczona dnia 09.09.2020 r. o godz. 12:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021 ustalony w dniu 09 września 2020 r. wynosi:

– 153 pkt. i biologia 60 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 43/2020 z dnia 09 września 2020 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 09.09.2020 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: maseczki, rękawiczek i własnego długopisu.
DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

W ZWIAZKU Z WYPEŁNIENIEM LIMITU MIEJSC NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH W KATOWICACH NASTĄPIŁO PRZESUNIĘCIE KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 10.09.2020 r. do dnia 11.09.2020 r.  w godzinach 8.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Medyków 18, parter – dla osób zakwalifikowanych do Katowic –  (5 OS.).

 

 • Dziekanat  Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Zabrze, Pl. Traugutta 2, parter – dla osób zakwalifikowanych do Zabrza.

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 28.09.2020r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów  i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Komunikat nr 10
03-09-2020

IV Lista rankingowa zamieszczona dnia 03.09.2020 r. o godz. 12:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021 ustalony w dniu 26 sierpnia 2020 r. wynosi:

– 153 pkt. i biologia 77 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 33/2020 z dnia 03 września 2020 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 03.09.2020 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: maseczki, rękawiczek i własnego długopisu.
DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

W ZWIAZKU Z WYPEŁNIENIEM LIMITU MIEJSC NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH W KATOWICACH NASTĄPIŁO PRZESUNIĘCIE KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 04.09.2020 r. do dnia 07.09.2020 r.  w godzinach 8.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Medyków 18, parter – dla osób zakwalifikowanych do Katowic –  (4 OS.).

 

 • Dziekanat  Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Zabrze, Pl. Traugutta 2, parter – dla osób zakwalifikowanych do Zabrza.

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 25.09.2020r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów          i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 9
31-08-2020

III Lista rankingowa zamieszczona dnia 31.08.2020 r. o godz. 15:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021 ustalony w dniu 26 sierpnia 2020 r. wynosi:

– 155 pkt. i biologia 63 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 21/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 31. 08. 2020 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz  z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: maseczki, rękawiczek i własnego długopisu.
DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

W ZWIAZKU Z WYPEŁNIENIEM LIMITU MIEJSC NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH W KATOWICACH NASTĄPIŁO PRZESUNIĘCIE KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU.

 Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 01.09.2020 r. do dnia 02.09.2020 r.  w godzinach 8.00-14.00.

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Medyków 18, parter – dla osób zakwalifikowanych do Katowic –  (4 OS.).

 

 • Dziekanat  Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Zabrze, Pl. Traugutta 2, parter – dla osób zakwalifikowanych do Zabrza.

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 18.09.2020r.

 Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 8
26-08-2020

II Lista rankingowa zamieszczona dnia 26.08.2020 r. o godz. 13:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021 ustalony w dniu 26 sierpnia 2020 r. wynosi:

– 157 pkt. i biologia 65 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 11/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 26. 08. 2020 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: maseczki, rękawiczek i własnego długopisu.

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 27.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. (wyłącznie w dni robocze).

W dniach 27.08-28.08 dokumenty należy składać w godzinach 8.00-14.00.
W dniu 31.08.2020 do godziny 12.00.

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Medyków 18, parter – dla osób zakwalifikowanych do Katowic.
 • Dziekanat  Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

Zabrze, Pl. Traugutta 2, parter – dla osób zakwalifikowanych do Zabrza.

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 04.09.2020r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Komunikat nr 7
24-08-2020

2 lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu 26.08.2020 r. o godz. 13:00

Komunikat nr 6
20-08-2020

1 Lista rankingowa zamieszczona w dniu  20.08.2020 r. o godz. 13:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021 ustalony w dniu 20 sierpnia 2020 r. wynosi:

– 164 pkt. i biologia 70 pkt.*

zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 20. 08. 2020 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: maseczki, rękawiczek i własnego długopisa.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 21.08.2020 r. do dnia 25.08.2020 r. do godziny 14.00 (wyłącznie w dni robocze)
 • Dziekanat Wydziały Nauk Medycznych w Katowicach SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Medyków 18, parter - w godz. 8.00 – 14.00 – dla osób zakwalifikowanych do Katowic
 • Dziekanat  Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach

            Zabrze, Pl. Traugutta 2, parter -  w godz. 8.00 – 14.00 – dla osób zakwalifikowanych do Zabrza

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy: 28.08.2020r.

Należy zwrócić uwagę, aby na zaświadczeniu lekarskim była podana informacja, że zaświadczenie jest wystawione dla kandydata, na kierunek lekarski, Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach/Zabrzu SUM.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 5
13-08-2020

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, uprzejmie informuje, iż Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na wybrany kierunek zobowiązani są do dokonania wpisu na rok w terminie wskazanym przez Uczelnianą  Komisję Rekrutacyjną.

Dokładne terminy wpisu będą publikowane w nagłówkach list rankingowych.

Dokumenty będą przyjmowane w wyznaczonych punktach w Dziekanatach Wydziałów.

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

 

 

Komunikat nr 4
04-08-2020

UWAGA!!!!

 Wyniki Uczelnianego Egzaminu Wstępnego:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna,  uprzejmie informuje, iż wyniki Uczelnianego Egzaminu Wstępnego,  zostaną zeskanowane na skrzynkę mailową Kandydata oraz wysłane do Państwa pocztą za potwierdzeniem odbioru  dnia  11.08.2020r.

 

Komunikat nr 3
22-07-2020

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w poszczególnych rankingach, będą zobowiązani do dostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną terminie i miejscu.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne, kolejne listy rankingowe)  będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Kandydaci będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową, odrębną dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, z zastrzeżeniem, iż dla kierunku lekarskiego utworzona zostanie wspólna lista dla Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu i Katowicach. W przypadku niedopełnienia limitu danego Wydziału zastrzega się możliwość przeniesienia przyjętego kandydata na równoległy kierunek lekarski np.: z Katowic do Zabrza.

O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Listy osób przyjętych na studia sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanym limicie i w terminie dostarczyli komplet wymaganych dokumentów wraz z zaświadczeniem lekarskim. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia limitu miejsc na kierunek lekarski, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia.

 

Komunikat nr 2
09-06-2020

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z dnia 8 czerwca 2020 r. uległy zmianie terminy egzaminów maturalnych przeprowadzanych w dodatkowym terminie.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200608%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA2.pdf

W związku z tym, zmieniają się również terminy egzaminów wstępnych dla kandydatów na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, legitymujących się maturą uzyskaną za granicą, a nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów.

Poniżej znajduje się aktualny harmonogram egzaminów wstępnych:

Terminy egzaminów wstępnych na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021:

 • 09.07.2020 r. godz. 9:00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
  Czas trwania egzaminu 170 min.
 • 09.07.2020 r. godz. 14:00 - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym.
  Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 10.07.2020 r. godz. 14:00 - egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym.
  Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 10.07.2020 r. godz. 14:00 - egzamin z biologii na poziomie podstawowym.
  Czas trwania egzaminu 120 min.
 • 15.07.2020 r. godz. 9:00 - egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym.
  Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 15.07.2020 r. godz. 9:00 - egzamin z chemii na poziomie podstawowym.
  Czas trwania egzaminu 120 min.
 • 13.07.2020 r. godz. 9:00 - egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym.
  Czas trwania egzaminu 180 min.
 • 13.07.2020 r. godz. 9:00 - egzamin z fizyki na poziomie podstawowym.
  Czas trwania egzaminu 120 min.

 

Komunikat nr 1
22-05-2020

UWAGA KANDYDACI

Informujemy, że Uchwalą Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 15 maja 2020 r.

został zatwierdzony harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=site/harmonogram

 

 

 

 

 

Godło RP
© 2021   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH