baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
599
ELEKTRORADIOLOGIA / WNOZK STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 3
28.09.2022

 

 Komunikat z dnia 28.09.2022 r.

 

Zakończenie rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  informuje, że rekrutacja na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2022/2023 dla kierunku:

-  Elektroradiologia - studia II stopnia stacjonarne

została zakończona.

Wszystkim osobom przyjętym w poczet studentów gratulujemy, a tych, którym nie powiodło się w tegorocznej rekrutacji na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, zapraszamy do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w roku akademickim 2023/2024.

W związku z zakończeniem rekrutacji na studia  informujemy, iż mailowa rekrutacyjna skrzynka odbiorcza oraz telefony z dniem  01.10.2022r. są nieaktywne. W sprawie zaświadczeń prosimy o kontakt z Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Komunikat nr 2
20.09.2022

 

I Lista rankingowa II nabór zamieszczona dnia 20.09.2022 r. o godz. 14:00

Limit średniej ocen z toku studiów warunkujący przyjęcie na I rok studiów na kierunku ELEKTRORADIOLOGIA II stopień w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu
20 września 2022 r. wynosi:

-  3,43

zgodnie z Uchwałą Nr 114/2022 z dnia 20 września 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 20 września 2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz  z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: własnego długopisu i białej teczki na dokumenty.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

  • dnia 21-23.09.2022 r. do godziny 14.00
  • Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM w Katowicach
    Katowice, ul. Medyków 12, III piętro, pok. 303 - w godz. 9.00 – 14.00
  • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy: 29.09.2022r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 1
05.09.2022

I Lista rankingowa zamieszczona dnia 5.09.2022 r. o godz. 14:00

Limit średniej warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku ELEKTRORADIOLOGIA II stopień w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 5 września 2022 r. wynosi:

- 3,47

zgodnie z Uchwałą Nr 64/2022 z dnia 5 września 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 5 września 2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz  z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

UWAGA!!!

Przypominamy o konieczności posiadania przez Kandydatów: własnego długopisu i białej teczki na dokumenty.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

  • dnia 6.09-8.09.09.2022 r. do godziny 14.00
  • Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM w Katowicach
    Katowice, ul. Medyków 12, III piętro, pok. 303 - w godz. 9.00 – 14.00
  • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy: 12.09.2022

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

 

 

Godło RP
© 2022   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH