baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
567
KOSMETOLOGIA / WNF STUDIA II STOPNIA, STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 3
26-09-2022

 

I Lista rankingowa ( II nabór) zamieszczona dnia 26.09.2022 o godz. 14:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku kosmetologia w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 26 września 2022 r. wynosi:

– 4,0 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 143/2022 z dnia 26 września 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 26.09.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 27.09.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.  w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).
 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach
  Sosnowiec, ul. Jedności 8, kampus E, pokój nr 16
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 30.09.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów          i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 2
05-09-2022

 

I Lista rankingowa zamieszczona dnia 5.09.2022 o godz. 14:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku kosmetologia w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 22 lipca 2022 r. wynosi:

– 4,09 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 55/2022 z dnia 5 września 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 5.09.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 6.09.2022 r. do dnia 8.09.2022 r. w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach
  Sosnowiec, ul. Jedności 8, kampus E, pokój nr 16

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 23.09.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 1
00-00-2022

UWAGA KANDYDACI

Informujemy, że Uchwalą Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z dnia .......... 2022 r.

został zatwierdzony harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2022/2023.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=site/harmonogram

Godło RP
© 2022   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH