baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
164
BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA / WNF I STOPNIA STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 9
26-09-2022

 

I Lista rankingowa( II nabór)  zamieszczona dnia 26.09.2022 o godz. 14:30

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku biotechnologia medyczna w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 26 września 2022 r. wynosi:

–35 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 140/2022 z dnia 26 września 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 26.09.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 27.09.2022 r. do dnia 29.09.2022 r.  w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).
 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Jedności 8, kampus E, pokój nr 16
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 23.09.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiówi powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 8
12-09-2022

 

VI Lista rankingowa zamieszczona dnia 12.09.2022 o godz. 14:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku biotechnologia medyczna w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 12 wrzesnia 2022 r. wynosi:

15 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 93/2022 z dnia 12 września 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 12.09.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • od  dnia 13.09.2022 r. do dnia 14.09.2022 r. w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach
  Sosnowiec, ul. Jedności 8, kampus E, pokój nr 16

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 23.09.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 7
05-09-2022

V Lista rankingowa zamieszczona dnia 5.09.2022 o godz. 14:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku biotechnologia medyczna w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 22 lipca 2022 r. wynosi:

– 27 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 61/2022 z dnia 5 września 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 5.09.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 6.09.2022 r. do dnia 8.09.2022 r.  w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).
 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach
  Sosnowiec, ul. Jedności 8, kampus E, pokój nr 16
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 23.09.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

 

Komunikat nr 6
31-08-2022

IV Lista rankingowa zamieszczona dnia 31.08.2022 o godz. 14:30

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku biotechnologia medyczna  w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 31 sierpnia 2022 r. wynosi:

–40 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 47/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 31.08.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 01.09.2022 r. do dnia 02.09.2022 r.  w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Jedności 8, kampus E, pokój nr 16

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 23.09.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
 i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 5
29-08-2022

 

III Lista rankingowa zamieszczona dnia 29.08.2022 o godz. 14:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku biotechnologia medyczna  w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 29 lipca 2022 r. wynosi:

53 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 36/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 29.08.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 30.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.  w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Jedności 8, kampus E, pokój nr 16

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 23.09.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

UWAGA!!

W razie nie wypełnienia limitu miejsc kolejna lista rankingowa ukaże się w 31.08.2022 w godzinach popołudniowych.

 

 

Komunikat nr 4
05-08-2022

UWAGA!!!

Kandydaci na studia Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ogłasza przerwę w pracach Komisji w terminie:   8 - 26 sierpnia 2022r.

 

Kolejne listy rankingowe ukażą się zgodnie z harmonogramem i komunikatami UKR zamieszczonymi na stronie www.kandydat.sum.edu.pl

W trakcie przerwy w pracach komisji zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (wydane przez lekarza medycyny pracy) można wrzucić do urny znajdującej się w:

 

Dziekanacie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kampus E

ul. Jedności 8

41-200 Sosnowiec

 

 

Komunikat nr 3
29-07-2022

II Lista rankingowa zamieszczona dnia 29.07.2022 o godz. 14:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku biotechnologia medyczna w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 29 lipca 2022 r. wynosi:

– 63 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 29/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 29.07.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 1.08.2022 r. do dnia 3.08.2022 r.  w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).
 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach
  Sosnowiec, ul. Jedności 8, kampus E, pokój nr 16
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 26.08.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

UWAGA!!

W razie nie wypełnienia limitu miejsc kolejna lista rankingowa ukaże się w 29.08.2022 o godzinie 14:00

 

 

 

 

Komunikat nr 2
25-07-2022

W razie nie wypełnienia limitu miejsc na studia stacjonarne na kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA kolejna lista rankingowa ukaże się w dniu 29.07.2022 o godzinie 14:00

 

Komunikat nr 1
22-07-2022

I Lista rankingowa zamieszczona dnia 22.07.2022 o godz. 14:00

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku biotechnologia medyczna w roku akademickim 2022/2023 ustalony w dniu 22 lipca 2022 r. wynosi:

– 73 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 11/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 22.07.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 25.07.2022 r. do dnia 27.07.2022 r.  w godzinach 9.00-14.00 (wyłącznie
  w dni robocze).

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach
  Katowice, ul. Jedności 8, kampus E, pokój nr 16

 

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy : 5.08.2022 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów  i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Godło RP
© 2022   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH