baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku
1067
LEKARSKI Filia/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

KOMUNIKATY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komunikat nr 17
28-09-2023

XI Lista rankingowa zamieszczona dnia 28.09.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Lekarskim filia w Bielsku-Białej w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 28 września 2023 r. wynosi:

–  148 pkt. i biologia 78 pkt.*.

zgodnie z Uchwałą Nr 214/2023 z dnia 28 września 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 28.09.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • 29.09.2022 r. w godzinach 9.00-12.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


2.10.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 16
27-09-2023

X Lista rankingowa zamieszczona dnia 27.09.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Lekarskim filia w Bielsku-Białej w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 27 września 2023 r. wynosi:

–  149 pkt. i biologia 87 pkt.*.

zgodnie z Uchwałą Nr 204/2023 z dnia 27 września 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 27.09.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • 28.09.2023r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiegozawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


29.09.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 15
22-09-2023

IX Lista rankingowa zamieszczona dnia 22.09.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Lekarskim filia w Bielsku-Białej w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 22 września 2023 r. wynosi:

–  150 pkt. i biologia 85 pkt.*.

zgodnie z Uchwałą Nr 198/2023 z dnia 22 września 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 22.09.2022 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 25.09.2023 r. do dnia 26.09.2022 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


28.09.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 14
19-09-2023

VIII Lista rankingowa zamieszczona dnia 19.09.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Lekarskim filia w Bielsku-Białej w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 19 września 2023 r. wynosi:

–  151 pkt. i biologia 83 pkt.*.

zgodnie z Uchwałą Nr 168/2023 z dnia 19 września 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 19.09.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 20.09.2023 r. do dnia 21.09.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


28.09.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 13
11-09-2023

UWAGA!

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje, iż w dniu 11/09/2023r. nie zostanie ogłoszona kolejna lista rankingowa na I rok jednolitych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku lekarskim filia Bielsko – Biała.

Komunikat nr 12
04-09-2023

VII Lista rankingowa zamieszczona dnia 04.09.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Lekarski filia Bielsko-Biała w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 4 września2023 r. wynosi:

–  152 pkt. i biologia 75 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 133/2023 z dnia 4 września 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 04.09.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • od dnia 05.09.2023 r. do dnia 07.09.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


22.09.2023 r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 11
28-08-2023

VI Lista rankingowa zamieszczona dnia 28.08.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Lekarski filia Bielsko-Biała w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 28 sierpnia 2023 r. wynosi:

–  152 pkt. i biologia 77 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 122/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 28.08.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • od dnia 29.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


15.09.2023 r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 10
25-08-2023

UWAGA!!!

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje, iż w dniu 28/08/2023r. zostanie ogłoszona kolejna lista rankingowa na I rok jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku lekarskim filia Bielsko – Biała.

 

Komunikat nr 9
22-08-2023

Drogi Kandydacie,

Mamy przyjemność przekazać Ci kilka informacji na temat Filii w Bielsku Białej

Dziekanat znajduje się w Bielsku-Białej przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45, piętro II.

Zapraszamy od 18 września od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14.

 

Do 17 września zachęcamy do kontaktu z Dziekanatem drogą telefoniczną pod

nr 501 047 975 lub pocztą elektroniczną na adres dziekanatbb@sum.edu.pl

 

Koordynatorzy przedmiotów z 1 roku na kierunku lekarskim w Filii w Bielsku-Białej SUM:

- Anatomia – prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor

- Histologia, cytologia i embriologia – prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj

- Biochemia z elementami chemii – dr n. med. Urszula Błaszczyk

- Biologia molekularna, genetyka – dr hab. n. med. Joanna Strzelczyk

- Kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa – mgr Adam Ubych

- Biofizyka – prof. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Zajęcia z przedmiotu Anatomia realizowane będą w Prosektorium zlokalizowanym w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim, przy ul. Wyzwolenia 18 (Pawilon nr 7).

Dodatkowo zajęcia z przedmiotu Anatomia prowadzone będą w oparciu o preparaty 3d przy użyciu aplikacji z zakresu nauki anatomii opartej o rzeczywiste modele w formie elektronicznej.

Zajęcia z przedmiotów:

- histologia, cytologia i embriologia,

- biochemia z elementami chemii,

- biologia molekularna,

- genetyka,

- kwalifikowana pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa,

- biofizyka,

- informatyka,

- podstawy badań naukowych,

- historia medycyny,

- etyka lekarska,

- język angielski,

będą realizowane przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45, piętro III.

Zajęcia kliniczne w szpitalach będą odbywać się m. in. w:

 1. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (www.hospital.com.pl)
 2. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, ul. Jana Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała (www.szpitalpediatryczny.pl)
 3. Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała (www.onkologia.bielsko.pl)
 4. Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń (www.reumatologiczny.pl).

 

 

Komunikat nr 8
21-08-2023

V Lista rankingowa zamieszczona dnia 21.08.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Lekarski filia Bielsko-Biała w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 21 sierpnia 2023 r. wynosi:

–  153 pkt. i biologia 73 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 105/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 21.08.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • od dnia 22.08.2023 r. do dnia 24.08.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


12.09.2023 r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 7
17-08-2023


UWAGA!!!

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje,
że kolejna lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 21.08.2023r.

 

Komunikat nr 6
08-08-2023


IV Lista rankingowa zamieszczona dnia 08.08.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku
Lekarski filia Bielsko-Biała w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 08 sierpnia 2023 r. wynosi:

–  155 pkt. i biologia 73 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 81/2023 z dnia 08 sierpnia 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 08.08.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • od dnia 09.08.2023 r. do dnia 11.08.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


31.08.2023 r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 5
07-08-2023


UWAGA!!!

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje,
iż w dniu 08/08/2023r.  

zostanie ogłoszona kolejna lista rankingowa na I rok jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku lekarskim, lekarskim filia Bielsko – Biała oraz lekarsko – dentystycznym.

 

 

Komunikat nr 4
31-07-2023


III Lista rankingowa zamieszczona dnia 31.07.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku
Lekarski filia Bielsko-Biała w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 31 lipca 2023 r. wynosi:

–  158 pkt. i biologia 80 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 57/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 31.07.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 1.08.2023 r. do dnia 4.08.2023 r. w godzinach 9.00-14.00 *
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy:


16.08.2023 r.

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

* Informujemy, że 3.08.2023 r. (czwartek) ze względu na odbywający się w Katowicach etap Tour de Pologne i zaplanowaną zmianą organizacji ruchu, będą występować trudności z dojazdem do centrum Katowic.

 

Komunikat nr 3
25-07-2023


II Lista rankingowa zamieszczona dnia 25.07.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Lekarski filia Bielsko-Biała w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 25 lipca 2023 r. wynosi:

–  163 pkt. i biologia 73 pkt.

zgodnie z Uchwałą Nr 44/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 25.07.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 26.07.2023 r. do dnia 28.07.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy: 08.08.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 2
18-07-2023


 

I Lista rankingowa zamieszczona dnia 18.07.2023

Limit punktów warunkujący przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Lekarski filia Bielsko-Biała w roku akademickim 2023/2024 ustalony w dniu 18 lipca 2023 r. wynosi:

– 172pkt. i biologia 82 pkt.*.

zgodnie z Uchwałą Nr 20/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dnia 18.07.2023 r. zostanie wpisany na I rok studiów po złożeniu pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok)  wraz z wymaganymi dokumentami (patrz zakładka „wpis na studia”).

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIAŁEJ WIĄZANEJ TECZCE.

 

Terminy i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 07.2023 r. do dnia 21.07.2023 r. w godzinach 9.00-14.00
 • Biblioteka Główna SUM ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiegozawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy: 01.08.2023 r.

 

Ze względu na charakter czynności związanych z wpisem na I rok studiów
i składanymi dokumentami kandydat zobowiązany jest do złożenia deklaracji
i dokumentów osobiście. Dopuszcza się dokonanie tych czynności przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności prawnych w imieniu  kandydata.

Niezłożenie deklaracji wpisu wraz z wymaganymi dokumentami lub dokonanie wpisu
i złożenie dokumentów wymaganych przy wpisie lecz niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów
i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

Komunikat nr 1
24-04-2023


Termin rejestracji elektronicznej dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników z matury

28.04.2023 - 12.07.2023 godz 12.00

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni. 

Godło RP
© 2023   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH