obraz dekoracyjny z tekstem Rekrutacja 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne na studia w Uczelni rozpoczyna się 28 kwietnia 2023 roku i trwa do 29 września 2023 roku. 

Szczegółowy harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2023/2024 zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

 

.

Godło RP
© 2023   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH