obraz dekoracyjny z tekstem Rekrutacja 2023/2024

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE:

- jednolite magisterskie,

- I stopnia

KIERUNEK

TERMINY

Lekarski 

 

 

 

 

Termin rejestracji elektronicznej dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników z matury

 

28.04.2023 - 12.07.2023 do godz. 12.00

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni.

 

Lekarski - Filia Bielsko-Biała

Lekarsko-dentystyczny

Ratownictwo medyczne

Elektroradiologia

Fizjoterapia

Pielęgniarstwo

Położnictwo

BHP

Dietetyka

Koordynator Medyczny

Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym

Zdrowie Publiczne

Farmacja

Analityka Medyczna

Biotechnologia Medyczna

Kosmetologia

Chemia Kosmetyczna

 

 

STUDIA STACJONARNE II stopnia:

KIERUNEK

TERMINY

Neurobiologia

 

Termin rejestracji elektronicznej dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników


 

28.04.2023 - 04.08.2023 do godz. 12.00

 

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni.

 

 

Coaching Medyczny

Elektroradiologia

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Dietetyka

Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym

Zdrowie Publiczne

Biotechnologia Medyczna

Kosmetologia

Trener Zdrowia

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

- jednolite magisterskie,

- I stopnia,

- II stopnia.

KIERUNEK

TERMINY

Lekarski

 

Termin rejestracji elektronicznej dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników


 

 

20.07.2023 - 04.08.2023 do godz. 12.00

 

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni.

 

 

Lekarski - Filia Bielsko-Biała

Lekarsko-dentystyczny

Fizjoterapia

Pielęgniarstwo

Położnictwo

BHP

Dietetyka

Koordynator Medyczny

Zdrowie Publiczne

Farmacja

Kosmetologia

Trener Zdrowia

 

UWAGA: Kandydaci, którzy uzyskają lokatę na liście rankingowej mieszczącą się w limicie przyjęć   na dany kierunek i formę studiów zobowiązani będą do dostarczenia wymaganych dokumentów, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 45/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022 r. z późn. zm.

Forma i terminy dostarczenia dokumentów zostaną podane w późniejszych komunikatach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej SUM, na stronie www.kandydat.sum.edu.pl  w zakładce Komunikaty przy poszczególnych kierunkach studiów.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami związanymi
z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego podawanymi na stronie internetowej Uczelni
www.kandydat.sum.edu.pl.

Godło RP
© 2023   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH