baner, twarz kobiety w maseczce lekarskiej i czepku

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

  1. Kandydaci legitymujący się:

-   tzw. „nową maturą” (egzaminem maturalnym zdawanym od roku 2005),

-   tzw. „starą maturą” (egzaminem dojrzałości zdawanym do roku 2004),

-   dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate), matury europejskiej EB  (European Baccalaureate) oraz świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa.

 

  • STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 tj.: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarski, lekarsko-dentystyczny

od 30 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r. do godz. 23:59

 Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni do dnia 14 lipca 2021 roku.

 

  • STUDIA STACJONARNE  I STOPNIA

tj.: biotechnologia medyczna, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników z matury:

 od 30 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r. do godz. 23:59

 Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni do dnia 14 lipca 2021 roku.

  • STUDIA NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE
  • STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej (Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto Uczelni) oraz uzupełnienia wyników z matury na poniższe kierunki studiów przedstawia się następująco:

L.p.

kierunek

terminy

 1.

lekarski

15.07.2021 - 22.08.2021

 2.

lekarsko-dentystyczny

 3.

fizjoterapia

 4.

zdrowie publiczne

15.07.2021- 31.08.2021

 5.

dietetyka

 6.

farmacja

 7.

kosmetologia

 

  • STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej (Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto Uczelni) oraz uzupełnienia średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia na poniższe kierunki studiów przedstawia się następująco:

L.p.

kierunek

terminy

 1.

neurobiologia

19.07.2021-31.08.2021

 2.

pielęgniarstwo

 3.

położnictwo

 4.

coaching medyczny

 5.

Elektroradiologia

 6.

zdrowie publiczne

 7.

dietetyka

 8.

Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym

 9.

biotechnologia medyczna

 10.

kosmetologia

 

  • STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej (Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto Uczelni) oraz uzupełnienia średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia na poniższe kierunki studiów przedstawia się następująco: 

L.p.

kierunek

Terminy

 1.

pielęgniarstwo

19.07.2021- 31.08.2021

 2.

położnictwo

 3.

elektroradiologia

 4.

zdrowie publiczne

 5.

dietetyka

 6.

kosmetologia

 

 

 

UWAGA: kandydaci, którzy uzyskają lokatę na liście rankingowej mieszczącą się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów zobowiązani będą do dostarczenia wymaganych dokumentów, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 47/2020 Senatu SUM z późn. zm.

Forma i terminy dostarczenia dokumentów zostaną podane w późniejszych komunikatach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  na stronie www.kandydat.sum.edu.pl w zakładce Komunikaty przy poszczególnych kierunkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami związanymi z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego podawanymi na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl, https://kandydat.sum.edu.pl).

Godło RP
© 2021   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Logo Polska Platforma Medyczna z podpisem Naukowcy