obraz dekoracyjny z tekstem Rekrutacja 2023/2024

Czym jest ePUAP

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Pozwala ona załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu na stronie epuap.gov.pl.

Co możesz załatwić na platformie ePUAP

Przez ePUAP możesz załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Pamiętaj jednak, że aby załatwić sprawę na platformie ePUAP urząd musi dać Ci taką możliwość.  Na epuap.gov.pl, dowiesz się, jakie sprawy możesz załatwić przez internet w wybranym urzędzie.

Jak korzystać z platformy ePUAP

Aby załatwić sprawę przez internet za pomocą platformy ePUAP, musisz mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić Twoją tożsamość. Chodzi o to, aby nikt przez internet nie mógł się pod Ciebie podszyć. 

Jak założyć profil zaufany

 1. Wejdź na stronę ePUAP.
 2. Załóż konto.
 3. Wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego.
 4. Znajdź najbliższy urząd, w którym będziesz mógł potwierdzić profil zaufany ePUAP.
 5. Udaj się do wybranego urzędu, żeby potwierdzić założenie profilu zaufanego. 

Urzędami, które potwierdzają założenie profilu zaufanego są np. Urzędy Miasta i Gminy lub Urzędy skarbowe.

Lista wszystkich punktów znajduje się na stronie internetowej:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/punkty-potwierdzenia-pz

 

Profil zaufany możesz też założyć samodzielnie, jeśli masz bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym:

 1. Wejdź na stronę ePUAP.
 2. Załóż konto.
 3. Wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego.
 4. Potwierdź swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego.

 

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2023/2024 wynosi 85,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów.

 1. W przypadku kandydowania na kilka kierunków studiów od kandydata pobiera się opłatę za każdy kierunek studiów.
 1. Opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 1. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej wyłącznie w przypadku, gdy:
 2. kierunek studiów nie został uruchomiony,
 3. została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,
 4. kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej,
 5. kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

 

 

 

Godło RP
© 2023   |   ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH